Gebruiksvoorwaarden, privacy en cookies

Gebruiksvoorwaarden

De HBO Kennisbank wordt beheerd door SURF en geeft vrije toegang tot een verscheidenheid aan onderzoeksresultaten. De deelnemende hogescholen verzamelen het materiaal en stellen het beschikbaar. Dit steeds met toestemming van auteursrechthebbenden en betrokken instellingen en bedrijven.

Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de algemene gebruiksvoorwaarden van de HBO Kennisbank en de informatie en inhoud die op dit domein beschikbaar worden gesteld (inclusief andere verspreidings-methodes zoals bijvoorbeeld RSS feeds).Privacy

SURF hecht belang aan de privacy van bezoekers van HBO Kennisbank. SURF gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich daarbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens

SURF verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de dienstverlening van HBO Kennisbank. Als u persoonsgegevens verstrekt, worden die niet langer bewaard dan noodzakelijk. U kunt op verzoek uw persoonlijke gegevens inzien. Indien dit overzicht onjuistheden bevat kunt u ons verzoeken de gegevens te wijzigingen of te laten verwijderen.Cookies

SURF maakt bij het aanbieden HBO Kennisbank gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer wanneer u een website bezoekt.

Op HBO Kennisbank.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers HBO Kennisbank.nl gebruiken. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van uw IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie. De verkregen informatie kan worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op HBO Kennisbank. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van HBO Kennisbank.nl. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. De statistische analyses van bezoek- en klikgedrag worden niet aan derden verstrekt.

U kunt zelf het gebruik van cookies weigeren door dit in uw browser in te stellen. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie en/of de instellingen van uw browser: Google Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari.Aansprakelijkheid

SURF en de deelnemende hogescholen spannen zich in om de HBO Kennisbank zo volledig, actueel en waarheidsgetrouw mogelijk te houden.

Desondanks kan er sprake zijn van onjuistheden en onvolledigheden c.q. redundantie. SURF is voor claims die hieruit voortvloeien, niet aansprakelijk. Indien u onjuistheden of onvolledigheden in een publicatie constateert kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de hogeschool die de betreffende publicatie aanbiedt.

Wilt u meer weten over auteursrechten? Kijk dan op www.auteursrechten.nl voor meer informatie over dit onderwerp.Meer informatie

SURF wil duidelijk zijn over de manier waarop we met privacy en cookies omgaan. Vragen en verzoeken hierover kunt u sturen naar info@hbokennisbank.nlAanpassen gebruikersvoorwaarden

SURF behoudt zich het recht voor deze gebruikersvoorwaarden aan te passen. De laatste versie publiceren we steeds op deze website.