Hogescholen

De HBO Kennisbank biedt toegang tot scripties en praktijkgericht onderzoek van hogescholen en maakt deze beschikbaar voor hergebruik. Hiermee vergemakkelijkt en stimuleert de HBO Kennisbank de uitwisseling van kennis tussen onderzoek, onderwijs, het bedrijfs- en beroepsleven en de maatschappij.

De momenteel 25 deelnemende hogescholen, SURF en het Samenwerkingsverband Hogeschool Bibliotheken werken samen om de resultaten, van met publieke middelen gefinancierd onderzoek, vrij beschikbaar te stellen op de HBO Kennisbank.

Deelname aan de HBO Kennisbank

Om deel te nemen aan de HBO Kennisbank heeft de hogeschool een repository nodig. Een repository is een digitale database die volgens internationele open standaarden is ingericht. Hogescholen kunnen gebruik maken van de repositoryservice SURFsharekit, maar ze kunnen ook zelf een repository inrichten of gebruik maken van repositories van universiteiten.

Voor meer informatie over deelname aan de HBO Kennisbank en de repositoryservice SURFsharekit kunt u contact opnemen met SURF.