De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Professionaliseren in loopbaanbegeleiding

Evaluatief onderzoek naar een professionaliseringstraject voor docenten in loopbaanbegeleiding van studenten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Professionaliseren in loopbaanbegeleiding

Evaluatief onderzoek naar een professionaliseringstraject voor docenten in loopbaanbegeleiding van studenten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Gelet op de ontwikkelingen in samenleving en beroepenveld dient er in het onderwijs een verschuiving plaats te vinden van informatievoorziening naar loopbaanleren. Bij loopbaanontwikkeling is een perspectief nodig waarbij met name persoonlijke aspecten van de student worden betrokken. Doelstelling van dit onderzoek was inzicht te krijgen in de mate van verandering in bekwaamheid van studieloopbaandocenten om tijdens studieloopbaanbegeleiding naast aandacht voor studie en beroep, ook aandacht te richten op de individuele loopbaan van de student. Dit is gedaan door een professionaliseringstraject te ontwerpen met onderwerpen uit de loopbaangerichte leeromgeving zoals praktijkgerichtheid, vraaggestuurdheid, reflecteren en loopbaandialoog en dit uit te voeren met de SLB-docenten. Middels vragenlijsten en verdiepende interviews is onderzocht wat de percepties van SLB-docenten waren betreffende hun handelingsbekwaamheid aangaande loopbaanbegeleiding vóór en ná deelname aan het professionaliseringstraject. De SLB-docenten achtten zich vooraf in ruim voldoende mate bekwaam in loopbaanbegeleiding. Na het professionaliseringstraject was hierin een positieve verschuiving waar te nemen. Op het gebied van reflecteren werd een significante vooruitgang gemeten in hoe de SLB-docenten hun begeleidingsbekwaamheid inschatten na het professionaliseringstraject. De SLB-docenten waren positief over het professionaliseringstraject en benoemden dat zij een duidelijk referentiekader hadden gekregen en bewuster waren geworden van een gezamenlijke visie met doelen waar ze zich als team aan verbonden voelden. De SLB-docenten gaven daarnaast aan belemmeringen te ervaren bij loopbaanbegeleiding binnen het bestaande curriculum en in de organisatorische context. Keuzes maken in het curriculum ten behoeve van loopbaanbegeleiding en aandacht schenken aan de organisatorische context waarbinnen SLB-docenten werken vormen belangrijke suggesties voor verbetering.

Toon meer
OrganisatieZuyd Hogeschool
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFaculteit Gezondheidszorg
PartnerFontys Hogescholen
Datum2015-05-29
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk