De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een digitaal kopje koffie!

Cliënt ervaringen over de welzijnscoach vanuit de virtuele thuiszorg

Open access

Rechten:

Een digitaal kopje koffie!

Cliënt ervaringen over de welzijnscoach vanuit de virtuele thuiszorg

Open access

Rechten:

Samenvatting

Wereldwijd wordt eenzaamheid als een steeds groter probleem gezien. Onder de ouderen in Nederland voelt meer dan de helft van de 75-plussers zich eenzaam. Voor de 85-plussers is dit zelfs 63 procent, waarvan 15 procent ernstig tot zeer ernstig eenzaam.
Als (preventieve) interventie tegen eenzaamheid biedt Meandergroep Zuid-Limburg in samenwerking met CZ-zorgverkering de digitale welzijnscoach aan. De welzijnscoach is een medewerker van MobileCare met een zorgachtergrond en heeft wekelijks een digitaal gespreksmoment met die client. Binnen Meandergroep Zuid-Limburg maken dertien cliënten gebruik van de welzijnscoach vanwege de indicatie eenzaamheid, acht van deze cliënten hebben deelgenomen aan dit onderzoek.
Vanwege het beschikbare tijdspad is er gekozen voor een kwalitatief onderzoek, die zal geschieden door middel van semigestructureerd interviews. Dit onderzoek zal zich focussen op gebruikservaring van de cliënt over het gebruik van de interventie “Welzijnscoach”. Waar mogelijk zijn keuzes gemaakt op basis van Evidence Based Practice (EBP): de gemaakte keuzes zijn gemaakt op basis van onze eigen kennis als verpleegkundige, de bewijslasten uit beschikbare wetenschappelijke literatuur en de wensen van de cliënt.
Uit de afgenomen interviews is duidelijk geworden dat alle respondenten tevreden zijn over de welzijnscoach. Vanuit de cliënt worden enkele tips en tops gegeven, die zich richten op de deelname aan de interventie, het gebruiksgemak en de persoonlijke ervaringen met de coach.
Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat de “Welzijnscoaching”, vanuit de Virtuele Thuiszorg, als waardevolle aanvulling voor de extramurale zorg wordt ervaren. De welzijnscoach wordt door de client gezien als steun en welkome afleiding.
Het advies en de inbedding richt zich op de drie hoofdthema’s welke uit het onderzoek naar voren zijn gekomen: de indicatie, de ervaringen en de randvoorwaarden. De welzijnscoach is een klein onderdeel van de mogelijkheden vanuit de virtuele thuiszorg. Voor de inbedding van ons kleinschalige onderzoek, wordt aangehaakt op de inbedding vanuit de volledige virtuele thuiszorg.

Toon meer
OrganisatieZuyd Hogeschool
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingFaculteit Gezondheidszorg
Datum2024-06-21
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk