De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar de mogelijkheid van een steunpunt voor cliënten van stichting Philadelphia in Nunspeet

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek naar de mogelijkheid van een steunpunt voor cliënten van stichting Philadelphia in Nunspeet

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoeksverslag wordt weergegeven hoe er onderzoek gedaan is naar de mogelijkheid om een steunpunt op te richten voor de ambulante verstandelijk beperkte cliënten van stichting Philadelphia. In de samenvatting hieronder staat de probleem- en doelstelling beschreven, vervolgens de opzet van het onderzoek en ten slotte worden de belangrijkste resultaten, conclusies en adviezen weergegeven.
Probleemstelling
Voor stichting Philadelphia is het nog onduidelijk of een steunpunt van belang is voor de cliënten.
Het kan zijn dat de licht verstandelijk beperkte cliënten meer op zichzelf zijn en enigszins eenzaam1 zijn door hun beperking. Stichting Philadelphia wil graag om deze reden een steunpunt oprichten, waar de cliënten terecht kunnen met vragen en elkaar kunnen ontmoeten. Uit het onderzoek moet naar voren komen of de cliënten daadwerkelijk eenzaamheid ervaren, aan welke voorwaarden een steunpunt moet voldoen, hoe een steunpunt zich kan profileren en of het financieel ook haalbaar is.
Doel van het onderzoek
Er wordt in dit onderzoek getracht het belang van een steunpunt voor de ambulante verstandelijk beperkte cliënten van stichting Philadelphia in Nunspeet in kaart te brengen.
Opzet van het onderzoek
Door middel van het literatuuronderzoek kan het praktijkonderzoek, namelijk de interviews en de enquête, met feitelijke informatie worden onderbouwd. De resultaten uit de enquête zijn verwerkt in het Statistics Program Social Studies (SPSS). Aan de hand van de verkregen informatie uit het literatuuronderzoek, de enquête en de interviews zijn de resultaten verwerkt, conclusies getrokken
Belangrijkste resultaten, conclusies en adviezen
De belangrijkste resultaten zijn:
- In het literatuuronderzoek is naar voren gekomen dat (licht) verstandelijk beperkte cliënten door hun beperkte aanpassingsvermogen moeite hebben aansluiting te vinden in de samenleving. Dit kan het risico op eenzaamheid vergroten;
- Aan de hand van de enquête is de grafiek "ontmoetingsplek/woonplaats' tot stand gekomen. In deze grafiek komt naar voren dat 17 van de 22 cliënten behoefte hebben aan een steunpunt. Daarnaast hebben 18 van 22 cliënten in de enquête aangegeven meer contact te willen met andere mensen. Dit is te zien in de grafiek "aantal keren bezoek/contact andere mensen'.
- In het interview met mevr. Poel, locatiemanager ambulant stichting Philadelphia Apeldoorn, is naar voren gekomen dat door het pand buiten reguliere openingstijden te verhuren aan derden het steunpunt financieel rendabel is zonder vergoeding van de gemeente;
- Door het interview met mevr. Abbring, beleidsmedewerker bestuur & maatschappij van de gemeente Nunspeet, is duidelijk geworden dat de gemeente samen met andere zorg- en welzijnsorganisaties al plannen heeft om een inloophuis te realiseren voor meerdere cliëntgroepen. Stichting Philadelphia is ook betrokken in deze samenwerking, maar dit was niet bekend bij de opdrachtgever;
Op basis van de resultaten kunnen de volgende conclusies getrokken worden:
- De ambulante verstandelijk beperkte cliënten hebben in de enquête aangegeven dat zij behoefte hebben aan meer contact met andere mensen. Dit komt overeen met de informatie uit het literatuuronderzoek, waarin wordt beweerd dat de (licht) verstandelijk beperkte cliënten mogelijk eenzaam zijn;- Het is van belang dat het steunpunt gerealiseerd word, omdat de cliënten behoefte hebben aan meer contact met andere mensen. Deze behoefte wordt op dit moment niet vervuld, waardoor de ambulante verstandelijk beperkte cliënten mogelijk eenzaam zijn;
- Stichting Philadelphia Apeldoorn financiert het steunpunt door het buiten reguliere openingstijden te verhuren aan derden. Hierdoor kan de conclusie getrokken worden dat dit een rendabele optie is voor het steunpunt van stichting Philadelphia Nunspeet;
- De gemeente Nunspeet en alle zorg- en welzijnsorganisaties staan positief tegenover het initiatief voor een inloophuis. Dit kan geconcludeerd worden, omdat zij allen ingestemd hebben met de samenwerking en een actieve rol hebben vervuld bij het schrijven van een plan van aanpak voor het inloophuis.
Aan de hand van de resultaten en conclusies zijn wij gekomen tot de volgende aanbevelingen:
- Wij adviseren om het steunpunt van stichting Philadelphia zo snel mogelijk te realiseren, omdat het naar alle waarschijnlijkheid een positieve uitwerking heeft op het welzijn en het welbevinden van de cliënten;
- Naast de mogelijkheid om het steunpunt financieren, zoals ze bij het steunpunt van stichting Philadelphia Apeldoorn doen, adviseren wij stichting Philadelphia om onderzoek te doen naar andere financieringsmogelijkheden. Twee opties zijn: begeleidingsuren van cliënten inzetten en samenwerking met kleine gemeentes;
- Wij raden aan om bij de samenwerking voor het inloophuis betrokken te blijven, omdat cliënten elkaar kunnen ontmoeten en eventueel buiten hun eigen doelgroep contacten kunnen leggen. Dit bevordert integratie tussen de cliënten. Anderzijds vragen wij ons af of het samengaan van verschillende cliëntgroepen wel het beste is voor de cliënten van stichting Philadelphia, omdat de hulpvragen en behoeften van de cliënten verschillen van elkaar. Het is voor professionals en vrijwilligers moeilijk hierop in te spelen, als er zoveel verschillende cliëntgroepen zijn.
Zie voor meer informatie over de verschillende cliëntgroepen hoofdstuk 7 "bijlage 7' blz. 70.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnersStichting Philadelphia te Nunspeet
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk