De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderwerp van het project was het onderzoeken van de welzijnsbehoeften van senioren boven de 55+ in de wijken
Kamperpoort en Veerallee te Zwolle. Het einddoel van het project was een advies opstellen voor Isala Ouderenzorg, waarin naar voren zou komen hoe zij binnen het tijdsbestek van een halfjaar na advisering in konden spelen op de hulpvraag van de senioren.
Binnen de gezondheidszorg komen steeds meer organisaties in aanraking met de wet WMO. Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) in werking getreden. Binnen de WMO zijn de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG), de Welzijnswet en het onderdeel huishoudelijke verzorging uit de AWBZ samengebracht.
Kernwoord binnen de WMO is: 'meedoen'. De regering wil er voor zorgen dat burgers zo lang en zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. De WMO moet dus bijdragen aan het bevorderen en behouden van de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van burgers.
Vanuit de visie en doelstelling van Isala Ouderenzorg, moet ook zij in het kader van de wet WMO, zorg en dienstverlening bieden aan senioren in en rondom Zwolle. Afhankelijk van de locatie wordt er bekeken hoe Isala Ouderenzorg extramuraal kan werken, op wat voor manier en welk werkgebied gaat horen bij de desbetreffende locatie. Verzorgingshuis de Nieuwe Haven geeft al voor een gedeelte extramurale zorg in de wijk Kamperpoort. In de toekomst wil men dit gaan uitbreiden naar de gehele wijk en de naastgelegen wijk Veerallee op het gebied van welzijnsbehoeften die ouderen hebben.
Vanuit deze casus hebben we de volgende onderzoeksvraag op kunnen stellen:
Hoe kan Isala Ouderenzorg inspelen op de welzijnsbehoeften van senioren boven de 55+ in de wijken Kamperpoort en Veerallee.
Vanuit hier hebben we een onderzoek opgezet om de vragen van Isala Ouderenzorg te kunnen beantwoorden. Door middel van literatuur - en praktijkonderzoek zijn we tot verschillende inzichten gekomen en hebben we verschillende kanten van de casus belicht. We zijn tot conclusies en aanbevelingen gekomen en hebben we een advies op kunnen stellen voor de opdrachtgever.
Dit verslag is het eindproduct van het onderzoek zoals wij dit hebben uitgevoerd. Wij hopen dat dit aanleiding mag geven voor verdere uitvoering van het onderzochte in de praktijk.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnerIsala Ouderenzorg, Zwolle
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk