De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De inzet van de iPad bij het laten leren van leerlingen in leerjaar 1 van het Hondsrug College in Emmen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

De inzet van de iPad bij het laten leren van leerlingen in leerjaar 1 van het Hondsrug College in Emmen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek zal het iPad gebruik onder mentoren, leerjaar 1, van het Hondsrug College onderzocht worden. Op het Hondsrug College beschikken leerlingen en docenten dit jaar voor het vierde jaar over een iPad. Dit onderzoek is gericht op de inzet van dit apparaat bij het laten leren van leerlingen, binnen en buiten de les. In hoeverre maken docenten effectief gebruik van dit apparaat, vier jaar na de invoering? Dit onderzoek zal zich richten op drie verschillende gebieden van de inzet van de iPad. Zo zullen de docenten bevraagd worden naar de inzet van verschillende apps, de inzet van verschillende functies die de iPad te bieden heeft en tot slot zullen respondenten gevraagd worden naar de inzet van zelfontwikkeld materiaal. Dit onderzoek heeft een aantal duidelijke conclusies opgeleverd, die in dit onderzoek uitvoerig besproken en bediscussieerd zullen worden. Zo maken docenten weinig tot geen gebruik van de aanbevolen apps uit het handboek voor startende docenten, een beleidsdocument van de school. Vele respondenten herkennen een aantal apps uit dit document helemaal niet en maken er zeker geen gebruik van. Ook het gebruik van zelf ontwikkeld iPad materiaal is nauwelijks gemeten. Kort gezegd kunnen we uit dit onderzoek concluderen dat de respondenten, mentoren startcollege van het Hondsrug College, de iPad voornamelijk als schoolboek gebruiken. Van apps wordt slechts mondjesmaat gebruik gemaakt. Ook specifieke iPad functies, zoals de camera en microfoonfunctie worden nauwelijks ingezet bij het laten leren van leerlingen, zowel binnen als buiten de les. De iPad bied een wereld aan mogelijkheden, die op dit moment, nauwelijks benut worden. Dit onderzoek zal dan ook besluiten met een aantal suggesties en aanbevelingen die de school in de praktijk zal kunnen toepassen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingLerarenopleiding Geschiedenis
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
PartnerHogeschool Windesheim
Datum2015-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk