De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Participeren doe je samen"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

"Participeren doe je samen"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de periode van januari 2011 tot en met mei 2011 is dit onderzoek verricht binnen Activeringscentrum (AC) Lelystad. De aanleiding van dit onderzoek is de reorganisatie binnen het activeringscentrum, welke voorheen onderdeel was van Meerkanten en nu onderdeel is van Kwintes. Ook gaat AC Lelystad verhuizen naar een heel nieuw en groter pand. De verhuizing staat gepland rond Juni 2011. Binnen dit project staan ook weer nieuwe ontwikkelingen te wachten, zoals nieuwe (herstel)activiteiten en meer mogelijkheden tot cliënt gestuurde initiatieven.
Zowel de overname als de verhuizing naar het nieuwe pand hebben de bezoekers onzeker gemaakt.
Kwintes staat voor participatie en vraaggericht werken. Door bovengenoemde redenen is de cliëntenparticipatie nog niet volledig van de grond gekomen binnen AC Lelystad.
Dit onderzoek heeft als doel te kijken op welke punten de cliëntenparticipatie binnen AC Lelystad vergroot kan worden. Hiervoor zijn verschillende onderzoeksmethodes gebruikt zoals, literatuuronderzoek, deskonderzoek, enquêtes die afgenomen zijn bij de bezoekers en interviews die afgenomen zijn bij de teamleden.
Resultaat Het blijkt dat de bezoekers de ruimte waar zij hun meningen kunnen uiten niet als optimaal ervaren. Bezoekers voelen zich wel gehoord bij het uiten van hun meningen en vinden dat hun meningen goed worden meegenomen bij nieuwe plannen binnen AC Lelystad. Het blijkt dat het team vindt dat bezoekers en teamleden qua hiërarchie niet altijd op één lijn zitten. De bezoekers ervaren niet overduidelijk dat de teamleden boven hen staan. De teamleden en bezoekers vinden cliëntenparticipatie zeer belangrijk. Een opvallend gegeven uit de enquête is dat slechts 20 procent van de bezoekers bereidt is een aandeel te leveren bij nieuwe plannen binnen AC Lelystad. De enquête van de bezoekers laat zien dat de bezoekers zich veilig voelen binnen AC Lelystad. De bezoekers voelen zich, wanneer de teamleden in de buurt zijn, veilig. De veiligheid die de bezoekers onderling ervaren ligt lager dan dat ze deze bij de teamleden ervaren .

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
AfstudeerorganisatieActiveringscentrum Lelystad, Kwintes
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk