De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Heeft bewegen effect op het verminderen van de symptomen van 'sundowning' bij mensen met dementie?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Heeft bewegen effect op het verminderen van de symptomen van 'sundowning' bij mensen met dementie?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding en probleemstelling
Dit onderzoek heeft plaats gevonden op de gesloten afdeling psychegeriatrie van Verpleegtehuis Sint-Jan in Uden. Hier verblijven ruim 60 cliënten met het ziektebeeld dementie. Een aantal van hen vertonen agitatie aan het eind van de middag, ook wel sundowning genoemd (Geelen, 2011). Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat er al veel verschillende interventies zijn geprobeerd om agitatie te verminderen bij verpleeghuiscliënten met dementie. In de praktijk blijkt dat er weinig interventies gericht op het gebied van bewegen worden ingezet bij mensen met agitatieproblemen.

Doelstelling
Het doel van deze studie is te onderzoeken of de symptomen van sundowning door middel van BAP (bewegings- en activeringsprogramma) (Dröes, 1987) af kunnen nemen. Met sundowning wordt bedoeld de verandering in het gedrag van veel dementerende ouderen tegen het eind van de middag, rond 16.00u, waardoor ze rustelozer worden en geagiteerd gedrag kunnen vertonen.
Methoden
Voor het onderzoek zijn in overleg met de psycholoog binnen de instelling tien cliënten bekend met agitatie geselecteerd. Vijf cliënten zijn willekeurig ingedeeld in de experimentele groep, de overige vijf cliënten zijn in de controlegroep geplaatst. Aan de hand van de CMAI- gedragsobservatielijst is een voor-, een tussen- en een nameting gedaan. Deze metingen zijn onderverdeeld in vier subtypen van agitatie, namelijk; fysiek agressief gedrag, fysiek niet-agressief gedrag, verbaal agressief gedrag en verbaal niet-agressief gedrag.

Resultaten
Resultaten lijken te laten zien dat bij zowel de experimentele als controlegroep agitatie afneemt, maar zijn niet eenduidig

Conclusie
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er , binnen de Sint-Jan in Uden, leden van meerdere disciplines (bijv. een ergotherapeut, een psycholoog en een specialist ouderengeneeskunde) samenwerken als een cliënt probleemgedrag vertoont. Een aanbeveling is om agitatievermindering te meten op dezelfde avond en te kiezen voor een grotere populatie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingPsychomotorische Therapie en Bewegingsagogie
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
PartnerHogeschool Windesheim
Jaar2014
TypeBachelor
TaalEngels

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk