De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Waar bemoei je je mee?"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

"Waar bemoei je je mee?"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor u ligt ons verslag van het afstudeeronderzoek naar "Hoe de woonvorm van Goghstraat beter kan voldoen aan de missie en visie van Frion en daardoor minder beheersmatig kan werken met de cliënten?'.

Voor dit afstudeeronderzoek zijn we als eerste in gesprek gegaan met collega's" en leidinggevenden van Frion, over wat we konden onderzoeken. We zijn in contact gekomen met de manager van Steenwijk, waar onze woongroep Van Goghstraat onder valt.
De manager van Frion Steenwijk (verder genoemd als de opdrachtgever) heeft geconstateerd dat er binnen de woonvorm Van Goghstraat beheersmatig wordt gewerkt ten aanzien van de cliënten. Dit beheersmatig werken gaat in tegen de visie en missie van Frion, dat juist de cliënt met zijn eigen keuzes meer hun eigen leven wil laten leven.

De cliënten op de Van Goghstraat hebben een verstandelijke handicap met daarbij een psychische stoornis, die het tot een complexe problematiek maakt. Doordat de Van Goghstraat een complexe doelgroep heeft, is er door de manager geconstateerd dat de cliënten een andere ondersteuning en begeleiding vragen. De cliënten van de Van Goghstraat hebben veel moeite met het maken van eigen keuzes. Wanneer ze zelf wel keuzes maken vallen ze vaak terug in een negatieve spiraal, waardoor de psychische stoornis meer op de voorgrond treedt. Hierbij kan dan gedacht worden aan depressies of psychoses. Hierdoor is er in de loop van de tijd door de begeleiding op veel zaken steeds meer beheersbaar gereageerd. Dit houdt in dat er voor de cliënt steeds vaker bepaald wordt wat hij wel of niet mag doen. Een voorbeeld hiervan is dat de begeleiding de mogelijkheid tot bellen van de cliënt beheerst.

Naar aanleiding van het hierboven genoemde is de volgende hoofdvraag ontstaan;

Hoe kan de woonvorm van Goghstraat beter voldoen aan de visie en missie van Frion en daardoor minder beheersmatig werken met de cliënten?

Om deze hoofdvraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden hebben we deze vraag uitgewerkt in verschillende deelvragen, zoals hieronder genoemd;
- Wat is de woonvorm Van Goghstraat?
- Wat zijn de missie en de visie van Frion?
- Wat is beheersmatig werken?
- Op wat voor een manier wordt er beheersmatig gewerkt op de Van Goghstraat?
- Zijn er methoden die beter aansluiten bij de doelgroep van de van Goghstraat?
- Hoe zouden deze methoden geïmplementeerd kunnen worden in de werkwijze van de Van Goghstraat?

Aan de hand van deze deelvragen en de gevonden resultaten is dit onderzoeksverslag opgebouwd. We beschrijven in het literatuuronderzoek de gevonden resultaten op de eerste zes deelvragen. Deze zijn verwerkt in hoofdstuk 1. In hoofdstuk 2 geven we de methode en verantwoording van het gehele onderzoek weer. Hierin staat vermeldt hoe het onderzoek is opgebouwd, waarom er ergens voor gekozen is en wat belemmeringen tijdens het onderzoek zijn geweest. Hoofdstuk 3 geeft de resultaten van het interview, die we hebben afgenomen, weer. In dit hoofdstuk staan de feitelijke uitkomsten zoals die zijn opgemaakt van de gegeven antwoorden door de geïnterviewden. In het laatste hoofdstuk geven we de conclusie en onze aanbevelingen over het gehele onderzoek. Hierbij maken we een koppeling tussen het literatuuronderzoek en het praktijkonderzoek. Dit geheel maakt dat we op deze manier de hoofdvraag zo volledig mogelijk kunnen beantwoorden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnerFrion, Steenwijk
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk