De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Lectoraat sociale innovatie : focus 2e termijn

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Lectoraat sociale innovatie : focus 2e termijn

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op 1 mei 2011 ging op Windesheim het lectoraat Sociale Innovatie en Verscheidenheid van start. Het lectoraat stelde zich als doel kennis te ontwikkelen die organisaties helpt om productiever
en prettiger te werken door effectiever gebruik te maken van de verscheidenheid aan competenties van medewerkers. Deze doelstelling is nader uitgewerkt in de lectorale rede van Sjiera de
Vries, de lector van het lectoraat (zie de Vries, 2012).
Inmiddels zijn we vier jaar verder en zit de eerste termijn van het lectoraat erop. Het afronden van de eerste termijn en het toewerken naar een tweede termijn waren aanleiding om weer eens stil te staan bij de doelstelling en de focus van het lectoraat. Het resultaat van deze bezinning is vastgelegd in dit document. Daarin wordt eerst in hoofdstuk 2 het lectoraat beschreven: de doelen en taken van het lectoraat, de samenstelling, de werkwijze en de positionering van het lectoraat in het Kenniscentrum Strategisch Ondernemerschap.

In hoofdstuk 3 gaan we nader in op het begrip sociale innovatie. Daarbij betogen we dat sociale
innovatie een noodzakelijk onderdeel is van strategisch ondernemerschap. Strategisch ondernemerschap
vereist immers dat de organisatie zich toerust voor de toekomst. Innoveren, en daarmee dus
ook sociale innovatie, is daarvan een noodzakelijk onderdeel. We vervolgen met een nadere definiëring
van het begrip sociale innovatie. We bespreken een aantal definities en kiezen de definitie die
binnen het lectoraat gehanteerd wordt:
Sociale innovatie betreft de vernieuwing van de arbeidsorganisatie en maximale
benutting van competenties, gericht op verbetering van de bedrijfsprestaties en
ontplooiing van talent.” (Task Force Sociale Innovatie, 2005)
Vervolgens beschrijven we hoe sociale innovatie vorm krijgt in de dagelijkse praktijk van ondernemers
en waarom sociale innovatie juist nu in de belangstelling staat.
De bespreking van het concept sociale innovatie maakt duidelijk dat het een breed concept is, waar
veel onder valt. Het lectoraat kan, gezien haar beperkte omvang, niet dit hele spectrum behandelen.

In hoofdstuk 4 beschrijven we de focus die is gekozen voor deze tweede termijn van het
lectoraat. Verscheidenheid, de focus in de eerste termijn van het lectoraat, is daarbij nog steeds een
belangrijk aandachtspunt, maar dit wordt nu wat anders ingevuld dan in de eerste termijn. Het onderzoek
van het lectoraat zal zich steeds meer gaan richten op hoe organisaties kunnen zorgen voor
optimale personeelsvoorziening door rekening te houden met verscheidenheid en hoe zij vervolgens
de competenties van hun medewerkers zo goed mogelijk kunnen inzetten door binnen teams de
verscheidenheid optimaal te benutten. Hoewel aandacht voor verscheidenheid bij beide aandachtspunten
van groot belang is merken we dat dit voor onze gesprekspartners niet zo vanzelfsprekend
is. De naam van het lectoraat gaf daardoor vaak onduidelijkheid. Om deze reden, en omdat een
korte naam wel zo praktisch is, hebben we er voor gekozen om samen met de nieuwe focus ook de
naam van het lectoraat te vernieuwen. We hebben deze ingekort tot lectoraat Sociale Innovatie.
Na de beschrijving van de nieuwe focus van het lectoraat vervolgen we in hoofdstuk 5 met een korte
presentatie van de onderzoeksprojecten waaraan het lectoraat werkt. Voor de volledigheid geven
we in bijlage 1 een overzicht van de eerder uitgevoerde projecten. Alle projectbeschrijvingen zijn
beknopt. Meer informatie over de projecten en over producten van het lectoraat vindt u op onze
website. Daar vindt u ook onze meest recente jaarverslagen en nieuwsbrieven:
www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoeksthemas/strategisch-ondernemerschap/sociale-innovatie/.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingDomein Business, Media en Recht
LectoraatSociale Innovatie
Datum2015-01-01
TypeRapport
ISBN978-90-77901-72-4
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk