De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Spreken is zilver bespreken is goud

over hoe groepsbesprekingen mee kunnen werken aan hogere opbrengsten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Spreken is zilver bespreken is goud

over hoe groepsbesprekingen mee kunnen werken aan hogere opbrengsten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Groepsbesprekingen zijn op basisscholen niet meer weg te denken; minstens een paar keer per jaar bespreekt de intern begeleider met de leerkracht hoe het met de leerlingen gaat. En wanneer het over kinderen gaat wordt er veel gesproken. Gesproken over hun gedrag, hun leerresultaten, hun vriendschappen, sociale media, ga zo maar door. Maar zijn al deze onderwerpen relevant voor de groepsbespreking? Wat moet een groepsbespreking opleveren? Deze vraag rees ook op christelijke basisschool Johan Friso. Wat vinden leerkrachten? En de schoolleiding? Tijd voor een praktijkonderzoek.
De onderzoeksvraag werd op cbs Johan Friso gevoed door een aantal ontwikkelingen. Ten eerste wilde de school handelingsgericht werken. Maar ook opbrengstgericht. Twee grote ontwikkelingen die het team bezig hielden. Wat houdt het in om zo te gaan werken? Waar moet je op letten? En wat is misschien toch niet zo belangrijk om te doen?
De schoolleiding formuleerde hoge ambities ten aanzien van te behalen toetsresultaten en vroeg aan de intern begeleiders om terugkoppeling hierover. Intern begeleiders haalden hiervoor tijdens groepsbesprekingen informatie bij leerkrachten vandaan. Maar kunnen groepsbesprekingen zo worden ingericht dat ze handelingsgericht zijn en tegelijkertijd bijdragen aan hogere opbrengsten? En welke toetsresultaten, observaties en andere informatie die leerkrachten over hun leerlingen beschikbaar hebben? Kortom, welke rol spelen data? De centrale vraagstelling voor dit praktijkonderzoek is: hoe kunnen op cbs Johan Friso tijdens groepsbesprekingen, volgens de methodiek van handelingsgericht werken, toetsresultaten en andere aan onderwijs gerelateerde data worden gebruikt, zodat dit een bijdrage levert aan het behalen van hogere opbrengsten?
Literatuurstudie heeft opgeleverd dat op het gebied van groepsbesprekingen duidelijke richtlijnen om zowel handelingsgericht als opbrengstgericht te werken zijn gevonden. Doelgericht en planmatig te werk gaan aan de hand van relevante data luidt het devies. In groepsbesprekingen dient de intern begeleider met de leerkracht afspraken te maken over de uitvoering van groepsplannen. Deze plannen worden opgesteld op basis van onderwijsbehoeften van leerlingen. In het plan staan concrete doelen en resultaten. Eerder opgestelde groepsplannen worden geëvalueerd: zijn de ambitieuze doelen en resultaten behaald? Verder wordt ook de kwaliteit van het onderwijs en het leerkrachtgedrag besproken.
Toetsresultaten en enkele andere aan onderwijs gerelateerde data spelen een belangrijke rol in de evaluatie van groepsplannen. Zijn er daadwerkelijk hogere opbrengsten behaald? De school dient specifiek te kijken naar de toetsresultaten van technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen. Ook data ten aanzien van welbevinden, werkhouding, sociaal gedrag en de ontwikkeling van talenten dienen te worden verzameld en geëvalueerd. Intern begeleiders en leerkrachten analyseren deze data.
Als een school de juiste data verzamelt en bespreekt tijdens groepsbesprekingen, dan werkt dat mee aan hogere opbrengsten. Planmatigheid is hierbij een voorwaarde: ambitieuze doelen, duidelijke groepsplannen, heldere afspraken en een scherpe evaluatie komen bij elkaar in de groepsbespreking. Zo draagt effectief, handelingsgericht bespreken bij aan hogere opbrengsten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Partnerscbs Johan Friso te Dordrecht
Jaar2013
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk