De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Laptopgebruik en socialisatie in het voortgezet onderwijs: onderzoek naar het behouden van de socialisatie bij het gebruik van laptops in de brugklassen van Reggesteyn te Rijssen

Open access

Rechten:

Laptopgebruik en socialisatie in het voortgezet onderwijs: onderzoek naar het behouden van de socialisatie bij het gebruik van laptops in de brugklassen van Reggesteyn te Rijssen

Open access

Rechten:

Samenvatting

Dit onderzoek wordt uitgevoerd voor CSG Reggesteyn te Rijssen. Een middelbare school die in het schooljaar 2019/2020 gebruik gaat maken van laptops in de brugklassen van elk onderwijsniveau. Een reden om laptops in te voeren, is de mogelijkheid tot differentiëren.
Uit een observatie in een experimentklas met laptops bleek volgens Gerard Rutterkamp, vestigingsdirecteur van Reggesteyn Rijssen, dat de socialisatie niet werd behouden. De onderlinge interactie was niet meer aanwezig. Elke leerling keek de gehele les naar het scherm van de laptop. Naast de missende interactie, wordt in het schoolontwikkelingsplan aangegeven dat er negatieve effecten worden gezien bij het gebruik van technologie, welke ook invloed hebben op de socialisatie. Socialisatie is volgens het schoolontwikkelingsplan van Reggesteyn: “Het volwaardig en zelfstandig participeren in de samenleving vanuit een gevoel van verantwoordelijkheid” (Terpstra, 2017, p. 10).
De onderzoeksvraag die hieruit voortkwam is:
Hoe kunnen de docenten van middelbare school Reggesteyn te Rijssen ervoor zorgen dat de socialisatie in de brugklassen wordt behouden met behulp van laptops in het schooljaar 2019/2020?
De verwachting van Reggesteyn is dat de socialisatie niet wordt behouden en wil daarom weten hoe dit wel behouden kan worden.
De deelvragen bestaan uit een literatuurdeelvraag en twee deelvragen waarbij interviews worden afgenomen. De interviews worden afgenomen met (ervarings-) deskundigen van het onderzoeksonderwerp.
Uit de resultaten kwam naar voren dat de samenleving is veranderd van een industriële samenleving naar een kennissamenleving. De context van de socialisatie verandert dus. Het blijkt van belang te zijn om vaardigheden aan te leren welke passend zijn bij de 21e-eeuw. Deze belangrijke vaardigheden zijn: De 21e-eeuwse vaardigheden. Uit het literatuuronderzoek en de interviews blijkt dat de laptops een positieve invloed kunnen hebben vrijwel alle 21e-eeuwse vaardigheden. Afleiding en digitaal pesten zijn gevaren van het laptopgebruik. Het is van belang dat er goed wordt gedifferentieerd, de leerkracht een coachende rol inneemt, leerkrachten bewust zijn van de nieuwe samenleving en dat de school een duidelijk plan opstelt waarin staat beschreven welke doelen de school heeft, waarom laptops worden ingevoerd, hoe deze worden ingevoerd en op welke manier de school omgaat met de gevaren die laptopgebruik met zich meebrengt.
Door een combinatie van deze bevindingen, kan de socialisatie behouden worden en zelfs verbeteren bij het gebruik van laptops, wat de verwachting voorafgaand aan dit onderzoek tegen spreekt. Het is van belang om rekening te houden met de aandachtspunten. Deze aandachtspunten zijn verwerkt in de aanbevelingen.
De aanbevelingen die hieruit zijn voorgekomen zijn:
1. Duidelijk plan en een visie opstellen over de implementatie van laptops.
2. Scholing over de veranderende samenleving en het belang van het bijwerken van het onderwijs.
3. Implementeren van 21e-eeuwse vaardigheden in het onderwijs.
4. Visie ontwikkelen over omgang met afleiding en digitaal pesten en het eigen maken van deze visie.
5. Docenten nemen een coachende rol aan
6. Differentiëren met de laptop

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingPedagogiek
AfdelingDomein Gezondheid en Welzijn
PartnerCSG Reggesteyn te Rijssen
Datum2019-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk