De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Behoefteonderzoek op het gebied van nazorg'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'Behoefteonderzoek op het gebied van nazorg'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Trias Jeugdhulp biedt hulp bij het opvoeden en het opgroeien aan (in aanleg normaal begaafde) jeugdigen tussen 0 en 18 jaar en hun ouders. In haar begeleiding en opvoeding van jeugdigen richt zij zich ook op de ouders van deze jeugdigen. Dit betekent dat zij op alle gebieden, waar steun nodig is om het opvoeden en opgroeien te laten slagen, actief is. Behandeling, begeleiding en opvang kan op verschillende manieren geboden worden.
Deze verschillende hulpvormen zijn de volgende:
Ambulante Gezinsbegeleiding
Dagbehandeling
Pleegzorg
Vierentwintiguurszorg of behandeling
Dag-, weekend- of logeeropvang
Crisisopvang
Dit onderzoek richt zich op de sector Dagbehandeling. Hierbinnen worden drie verschillende behandelingsvormen boden namelijk het medisch kleuter dagverblijf (MKD), het medisch orthopedagogisch dagverblijf (MOD) en het Boddaert.
Het MKD behandelt kinderen, van nul tot zeven jaar, met een chronische ziekte of aandoening waardoor de ontwikkeling op een of meerdere gebieden vast dreigt te lopen. Naast medisch belaste kinderen worden ook kinderen opgenomen die op een of meerdere ontwikkelingsgebieden een probleem ondervinden, een achterstand hebben en/of gedragsproblematiek vertonen. Afhankelijk van de indicatie die Bureau Jeugdzorg afgeeft en de wensen van ouders komen kinderen minimaal twee dagdelen maximaal vijf hele dagen in de week naar het MKD.
Het Boddaert is een hulpvorm van dagbehandeling voor schoolgaande jeugd. Kinderen in de leeftijd van zes tot achttien jaar kunnen geplaatst worden op het Boddaert. De kinderen bezoeken vanaf drie uur 's middags tot half zeven 's avonds, minimaal twee dagdelen en maximaal vier dagen per week het Boddaert. Er zijn mogelijkheden aanwezig om kinderen nieuwe vaardigheden aan te leren en hen inzicht te geven in de problematiek die zij ervaren.
Zowel de ouders waarvan een kind op het MKD behandeld wordt als de ouders waarvan een kind op het Boddaert behandeld wordt, krijgen het aanbod om ouderbegeleiding te ontvangen. Dit wordt verzorgd door de maatschappelijk werker en houdt in dat ouders éénmaal per drie weken (afhankelijk van de wensen van ouders) een gesprek hebben waarin zij gevolgd worden in hun eigen beleving en ontwikkelingsproces ten aanzien van de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Daarnaast hebben zij contact met de pedagogisch medewerkers die de directe behandeling van het kind uitvoeren.
Voor alle vormen van dagbehandeling geldt dat er wordt gewerkt naar een einddoel. Door middel van de Dagbehandeling zal het gezin weer zelfstandig kunnen functioneren. Het gezin zal na de behandeling op eigen kracht (zonder hulpverlening) verder gaan.
Op het moment dat de behandeling van het kind beëindigd is, kan de ouderbegeleiding nog maximaal drie maanden worden voortgezet in het kader van nazorg. Tevens wordt het kind op dat moment uitgeschreven bij Trias Jeugdhulp. Hiermee wordt de geïndiceerde zorg stop gezet waardoor er feitelijk gezien geen budget meer beschikbaar is voor nazorg. Vergelijkbare instellingen hanteren de volgende vormen van nazorg waaraan een minimaal kostenplaatje is verbonden:
Praktisch pedagogische tips
Oudergesprekken
Strippenkaart
Geen nazorg
Dagbehandeling Koperwiek werkt vanuit de systeemgerichte benadering, de competentiegerichte benadering en de methodiek oplossingsgericht werken. In het dagelijks werk zijn aspecten uit alle drie de methodieken terug te vinden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnersKoperwiek, Steenwijk
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk