De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Inzet van Snappettablets bij rekenen

is er meerwaarde op het leerproces van leerlingen?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Inzet van Snappettablets bij rekenen

is er meerwaarde op het leerproces van leerlingen?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Met dit onderzoek wordt onderzocht of er meerwaarde is bij de inzet van de Snappet-tablet bij het vak rekenen op het leerproces van leerlingen.
De aanleiding voor dit onderzoek is een vraag vanuit de Sint Adelbertusschool te Alkmaar die betrekking heeft op wat tabletonderwijs oplevert. De tablets worden op de bewuste school ingezet bij het vak rekenen in de groepen 4 tot en met 7. Voordat de school eventueel besluit om de tablets ook bij andere vakken in te zetten, is er de wens dat duidelijk wordt om naar de opbrengsten van tabletonderwijs bij rekenen te kijken. Kinderen lijken eerder door de oefenstof te gaan omdat het minder tijd vraagt. Ze starten dus eerder met de verdieping en de inzet op eigen, individuele doelen.
De onderzoeksvraag die met dit onderzoek beantwoord wordt is ‘In hoeverre leidt de inzet van Snappet-tablets tot meerwaarde ten aanzien van motivatie, differentiatie en opbrengsten bij het vakgebied rekenen op de Sint Adelbertusschool te Alkmaar?’. Om deze vraag te beantwoorden zijn vier deelvragen gesteld. Ter beantwoording van zowel onderzoeksvraag als deelvragen wordt literatuur bestudeerd, contact gelegd met Stichting Snappet en een digitale enquête uitgezet onder leerkrachten. Daarnaast worden ook leerlingen betrokken. Voor hen wordt een schriftelijke vragenlijst ontworpen en voorgelegd en tevens wordt een
aantal van hen geobserveerd tijdens rekenlessen die zowel op tablet als op papier worden gegeven.
Het streven is om met dit onderzoek een helder beeld te verkrijgen over de toegevoegde waarde van Snappet
-tablets bij het vak rekenen op motivatie, differentiatie en opbrengsten.
Uit de resultaten blijkt dat de inzet van tablets een meerwaarde heeft op de motivatie van leerlingen.
Leerlingen starten sneller met het rekenwerk en vinden het vak rekenen leuker wanneer de verwerking op de tablet wordt gedaan. Zowel de leerlingen als de leerkrachten ervaren veel voordelen van de inzet van de tablets. Op het gebied van differentiatie zijn er voldoende mogelijkheden om tegemoet te komen aan individuele benodigdheden van leerlingen. En alhoewel leerkrachten het niet direct zo ervaren, lijkt de inzet van de tablets (mede)verantwoordelijk te zijn voor verhoogde opbrengsten bij toetsen.
Kanttekening bij het onderzoek is dat er voorafgaand aan dit onderzoek zeer weinig onderzoek is gedaan naar specifiek de inzet van Snappet-tablets en dat in oktober 2015 de resultaten van een grootschalig onderzoek door Stichting Snappet worden verwacht.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingLerarenopleiding Basisonderwijs
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
PartnerSint Adelbertusschool te Alkmaar
Datum2015-05-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk