De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Dat wat je aandacht geeft groeit!

onderzoek naar de effecten van de module "Positieve lichaamsbeleving voor patiënten met anorexia nervosa" op lichaamsattitude en lichaamsbeleving

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Dat wat je aandacht geeft groeit!

onderzoek naar de effecten van de module "Positieve lichaamsbeleving voor patiënten met anorexia nervosa" op lichaamsattitude en lichaamsbeleving

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Mensen met een Anorexia Nervosa zijn erg ontevreden over hun lichaam. Uit eerder onderzoek is gebleken dat mensen met Anorexia Nervosa zich vooral richten op wat ze niet mooi vinden aan zichzelf (Jansen, Nederkoorn & Mulkens, 2005). Mensen met een gezonde lichaamsbeleving richten zich voornamelijk op lichaamsdelen die ze wel mooi vinden. Ook is uit studies gebleken dat een aanhoudende lichaamsontevredenheid aan het einde van een behandeling de kans op een terugval vergroot (Fennig e.a., 2002; Strober e.a. 1997; Steinhausen, 2002). Het is daarom van groot belang om hier binnen de behandeling van de eetstoornis Anorexia Nervosa continu aandacht aan te besteden.

In de behandeling voor mensen met anorexia nervosa in het Kennemer Gasthuis wordt de module “positieve lichaamsbeleving” aangeboden met als doel om de tevredenheid over het eigen lichaam te verhogen.
Om de effecten van deze module op de lichaamsbeleving te meten, wordt er gewerkt met vragenlijsten. De vragenlijsten die gebruikt worden zijn de Body Carthexis scale (BCS) en de lichaamsattitude vragenlijst (LAV) deze worden voorafgaand aan (T0) en na afloop (T1) van de zes weken durende module “positieve lichaamsbeleving” afgenomen.

Wanneer de uitkomsten van de LAV bekeken worden lijkt het erop dat de lichaamsbeleving negatief beïnvloed wordt gedurende de interventieperiode, 70% van de deelnemers scoort hoger en heeft daarmee een negatievere kijk op zijn eigen lichaam ten tijde van de eindmeting.
Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat hun lichaamsbeleving realistischer is geworden. Dit zou kunnen betekenen dat de patiënten meer inzicht hebben verkregen over hoe ze naar zichzelf kijken en over zichzelf denken.
In de scores van de BCS komt naar voren dat de tevredenheid van de patiënten over het eigen lichaam is toegenomen. Op grond van deze laatste scores kan voorzichtig geconcludeerd worden dat de module daadwerkelijk bijdraagt aan het verbeteren van de lichaamsbeleving. Meer onderzoek naar de effectiviteit is nodig om met meer zekerheid te kunnen spreken over de waargenomen veranderingen, waarbij onder andere meer mensen geïncludeerd en een controlegroep toegevoegd moeten worden.

Ten slotte heeft dit onderzoek geleid tot een aantal aanbevelingen voor verder onderzoek en aanbevelingen voor verdere ontwikkeling van de module.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingPsychomotorische Therapie en Bewegingsagogie
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
PartnerHogeschool Windesheim
Datum2014-06-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk