De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

PMT in "zorgpaden" : Een verkennend onderzoek naar de visie van psychomotorisch therapeuten binnen de enkelvoudige zorg van GGZ-Friesland op de beschrijving en ontwikkeling van stoornisgerichte PMT-modules binnen de zorgprogramma's van GGZ-Friesland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

PMT in "zorgpaden" : Een verkennend onderzoek naar de visie van psychomotorisch therapeuten binnen de enkelvoudige zorg van GGZ-Friesland op de beschrijving en ontwikkeling van stoornisgerichte PMT-modules binnen de zorgprogramma's van GGZ-Friesland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In deze master thesis wordt een onderzoek beschreven naar de visie van psychomotorisch therapeuten in de enkelvoudige zorg voor volwassenen (EZV) van GGZ-Friesland op de ontwikkeling van stoornisgerichte behandelmodules voor psychomotorische therapie (PMT) voor stemmingsstoornissen, angststoornissen en persoonlijkheidsstoornissen binnen GGZ-Friesland. Het betreft een kwalitatief en verkennend onderzoek in de vorm van groepsinterviews met 13 psychomotorisch therapeuten die in de EZV van de 4 regio's van GGZ-Friesland werkzaam zijn.
De vraagstelling van het onderzoek spitste zich toe op de visie van deze 13 psychomotorisch therapeuten op de specifieke bijdrage van de PMT aan de behandeling van genoemde stoornissen, op de beschrijving van de inhoud van stoornisgerichte PMT-modules en op de samenwerking om tot moduleontwikkeling te komen.
Tijdens het onderzoek kwamen de psychomotorisch therapeuten uit de verschillende regio's van GGZ-Friesland met elkaar in gesprek en werden meningen, ideeën en wensen met betrekking tot de inhoud en ontwikkeling van stoornisgerichte PMT-modules verzameld. Niet alleen werden individuele visies verzameld maar werden zowel consensus als differentiatie duidelijk m.b.t. de onderzoeksthema's en werden tijdens de interviews ook nieuwe (gedeelde) visies benoemd.
Conclusie van het onderzoek is ten eerste dat de geïnterviewde therapeuten van de verschillende regio's van GGZ-Friesland op dit moment m.b.t de organisatie, inhoud en interventiewijze op uiteenlopende wijze invulling geven aan de behandeling van genoemde stoornissen.
Een tweede conclusie van het onderzoek is dat de psychomotorisch therapeuten een duidelijke specifieke bijdrage van de PMT zien in de behandeling van genoemde stoornissen en deze specifieke bijdrage ook graag vorm willen geven in stoornisgerichte PMT-modules, aansluitend op de ontwikkelde zorgprogramma's in GGZ-Friesland.
Een derde conclusie is dat de psychomotorisch therapeuten redelijke overeenstemming hebben over een format waarmee zij de inhoud van de te ontwikkelen stoornisgerichte PMT-modules kunnen beschrijven.
Verder werd duidelijk dat psychomotorisch therapeuten in relatie tot de andere dan PMT-modules binnen de zorgprogramma's hechten aan zowel afstemming in vormgeving als afbakening met betrekking tot de inhoud hiervan.
Tot slot laat het onderzoek zien dat psychomotorisch therapeuten, ondanks hun aarzelingen met betrekking tot het werken met uitsluitend stoornisgerichte PMT-modules, de urgentie van samenwerking in de ontwikkeling van deze modules inzien en daarin ook hun wenselijke processtappen formuleren. Echter; facilitering vanuit de Raad van bestuur en (regio-) management van GGZ-Friesland, interne en externe ondersteuning en het leggen van relevante contacten hiervoor worden als essentiële voorwaarden voor het slagen van het proces van moduleontwikkeling gezien.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingHuman Movement & Sports
PartnerGGZ-Friesland, regio Drachten
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk