De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Digitale toegankelijkheid voor studenten met een functiebeperking : onderzoeksrapport

Rechten:

Digitale toegankelijkheid voor studenten met een functiebeperking : onderzoeksrapport

Rechten:

Samenvatting

Het aantal studenten met een functiebeperking stijgt. Toegankelijk onderwijs wordt steeds belangrijker. Ook de overheid introduceert nieuwe etten voor toegankelijk onderwijs. Het onderwijs is tegenwoordig erg gedigitaliseerd, wat problemen oplevert voor studenten met een functiebeperking. Het is noodzakelijk dat digitale systemen van onderwijsinstanties toegankelijk zijn.
Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen wat een digitaal systeem toegankelijk maakt. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Aan welke eisen dient een digitaal onderwijssysteem te voldoen zodat deze toegankelijk is voor studenten met een functiebeperking?
Toegankelijk is hier de mate waarin de eindgebruiker gebruik kan maken van een bepaald systeem.
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is er deskresearch uitgevoerd waar gekeken is naar verplichtingen vanuit het beleid van hogeschool Windesheim en verplichtingen vanuit de Nederlandse wet. Uit het beleid en de wet (Besluit digitale toegankelijkheid) bleek dat het verplicht is om te voldoen aan de internationale standaard voor webrichtlijnen, de WCAG 2.0. De wet verplicht dat alle systemen op niveau AA voldoen aan deze richtlijnen. Systemen moeten hier vanaf 23 september 2019 of 23 september 2020 aan voldoen, afhankelijk van de publicatiedatum van het betreffende systeem.
Ook is het wettelijk verplicht een toegankelijkheidsverklaring op de website te publiceren.
Naast deskresearch is er een enquête verspreid onder studenten op Windesheim met functiebeperking, waaruit bleek dat de studenten de systemen voldoende toegankelijk vinden, maar ze wel vinden dat er veel verbeterd kan worden.
Op basis van deze resultaten wordt aanbevolen om de systemen eerst te laten voldoen op niveau A, en daarna op niveau AA. De prioriteit ligt hierbij ten eerste op de meest gebruikte systemen en de beschikbaarheid van de inhoud (niveau A). Ook wordt aanbevolen bij de inwerkingtreding van de wet de toegankelijkheidsverklaring te publiceren op de website.
Een andere aanbeveling zou zijn om de wetgeving in de gaten te houden. Eind 2018 komt naar verwachting de nieuwe versie van de WCAG (2.1). De wet zal misschien niet direct volgen, maar over een aantal jaar wel. Een suggestie voor vervolgonderzoek is om te onderzoeken hoe je
zorgt dat docenten toegankelijke inhoud maken en publiceren, en op wat voor manier je hier draagvlak voor kan creëren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
Opleiding HBO- ICT Business IT & Management
PartnersFunctioneel Beheer Windesheim
Datum2018-07-13
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk