De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De rol van het maatschappelijk werk ten aanzien van ouderen die te maken hebben met verlies van gezondheid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De rol van het maatschappelijk werk ten aanzien van ouderen die te maken hebben met verlies van gezondheid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Wat is de rol van het maatschappelijk werk ten aanzien van cliënten die te kampen hebben
met het verlies van gezondheid? Het is duidelijk geworden dat de bevolking de komende jaren
sterk zal vergrijzen. Ook is duidelijk geworden dat door de vergrijzing er procentueel meer
mensen te maken zullen krijgen met verlies van gezondheid. In 2019 zijn er meer dan 3,2
miljoen mensen 65 of ouder. Het is niet of moeilijk in te schatten hoeveel mensen van deze
groep gebruik zullen maken van gezondheidszorg, maar het is aannemelijk dat van een
groep van 3,2 miljoen mensen er veel te maken krijgen met verlies van gezondheid. Dit
houdt in dat de doelgroep groot zal zijn. Als ik bijvoorbeeld de vergelijking maak met 2006,
waarbij 1.468.189 van de cliënten gebruik maakt van specialistische zorg, dan komt dat in
2019 uit op: 2.016.000 mensen. Dit is een aanzienlijk aantal mensen die, bij deze schatting,
te maken zou krijgen met het verlies van gezondheid. Deze cijfers hebben ook heen
weerslag op het: maatschappelijk werk. Als de omvang van de doelgroep zo drastisch zal
stijgen, is een logische conclusie dat meer mensen gebruik zullen maken van het
maatschappelijk werk. De werkers hebben verschillende rollen met betrekking tot werken met deze doelgroep. De
cliënten ervaren op verschillende gebieden problemen die voortkomen uit het verlies. De
werkers ondersteunen hun cliënten in het rouwproces, die ze doorlopen. Om dit te doen
werken de werkers met verschillende methodieken, die ze eclectisch gebruiken. De instelling
hanteert niet één methodiek, die bij alle cliënten ingezet wordt.
Naast het individueel werken met een cliënt, wordt er binnen de instelling ook gewerkt met
lotgenotengroepen. Dit heeft als doel om erkenning en herkenning te geven aan cliënten. Dit
zorgt er voor dat cliënten verder komen in hun rouwproces.
Het uiteindelijke doel van de hulpverlening is dat cliënten het verlies een plek kunnen geven
en leren omgaan met de nieuwe situatie. De onderzoeksresultaten laten dit ook zien. De
werkers geven aan dat cliënten leren het verlies een plekje te geven en om te gaan met de
nieuwe leefsituatie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk