De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Accountant je bent wat je uitstraalt

een onderzoek naar de inbedding van de beroepsidentiteit van de accountant in het curriculum van de opleiding Accountancy van Hogeschool Windesheim te Zwolle

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Accountant je bent wat je uitstraalt

een onderzoek naar de inbedding van de beroepsidentiteit van de accountant in het curriculum van de opleiding Accountancy van Hogeschool Windesheim te Zwolle

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Wat ooit in 1879 met een schandaal begon, lijkt tot op de dag van vandaag nog steeds niet opgelost: het accountantsberoep ligt altijd nog onder vuur. Hoewel een accountant een vertrouwensrol vervult en zijn werkzaamheden primair verricht ten behoeve van het algemeen belang en niet voor zijn cliënt, blijkt het nog steeds lastig ‘de rug recht’ te houden in de praktijk. Ondanks de Verordening Gedragscode (VGC) die met vijf fundamentele beginselen integriteit, objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel gedrag eisen voor het accountantsberoep benoemt, worden de ethische grenzen nog wel eens overschreden. Met alle schadelijke gevolgen op hun reputatie van dien. De ‘wortel’ van een reputatie ligt bij de identiteit. Wanneer een accountant zich niet bewust is hoe hij met zijn (beroeps)identiteit zou moeten omgaan, kan dit nadelige gevolgen hebben voor het accountantsberoep doordat de accountant hiermee een verkeerd ‘signaal’ afgeeft naar de buitenwacht. Een begin om aan deze bewustwording te werken, ligt bij de opleiding tot accountant.

De onderzoeksvraag luidt: “Hoe zou de beroepsidentiteit van de accountant (geconcretiseerd door de Verordening Gedragscode voor accountants) volgens de studenten en docenten van de opleiding Accountancy in het huidige curriculum aan bod kunnen komen?”.

Er is gekozen voor actieonderzoek. Op deze wijze kon samen met de betrokkenen stap voor stap worden voortgebouwd richting bewustwording. Voor het kwantitatieve deel van het onderzoek onder studenten kwam een eensluidend resultaat naar voren: er is grote behoefte aan meer praktijk in de opleiding. Tevens is er behoefte aan meer en geïntegreerde aandacht aan de beroepsidentiteit en de VGC binnen de gehele opleiding.
Meer samenwerking met accountantskantoren, meer actueel accountantsnieuws, meer docenten uit de praktijk en colleges meer specificeren op accountancy (door middel van cases, gastcolleges en dergelijke) kunnen hiertoe in hun ogen een goede bijdrage leveren.
Bij het kwalitatieve deel van het onderzoek is duidelijk geworden dat docenten veel van deze aspecten delen, hoewel docenten ook aangeven dat de huidige opleiding goed in elkaar zit. Verbetering zit in hun ogen vooral in studenten meer sociaal-communicatief vaardig maken, strenger vormend zijn in het aanleren van ‘een rechte rug’, leren door te doen (veel oefenen en nadenken om de vertaalslag beter te kunnen maken) en een veel nauwere/andere samenwerking met accountantskantoren.
Ook meer ruimte bieden voor het vak is gewenst, dit draagt in hun ogen bij aan ‘een rechte rug’. Docenten hebben een voorbeeldfunctie, bij hen ligt de start van ‘Accountant, je bent wat je uitstraalt’.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingMaster of Learning & Innovation
AfdelingBusiness & Economics
Domein Bewegen en Educatie
Datum2013-05-15
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk