De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Fier Sports Academy

samen sporten met geweldige meiden !

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Fier Sports Academy

samen sporten met geweldige meiden !

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is geschreven in opdracht van Fier Fryslân. Fier Fryslân is een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties en heeft een eigen Fier Sports Academy. De meiden met een geweldsverleden die behandeld worden binnen Fier Fryslân krijgen de kans om in bestaande sportverenigingen uit de regio te participeren. Voordat de meiden naar een sportvereniging worden verwezen, volgen ze tien weken lang één uur per week Movement Therapy. De Movement Therapy is het instapprogramma voor meiden die in de veilige opvang van Fier Fryslân verblijven. Fier Fryslân wil laten onderzoeken wat de waarnemingen zijn van de mentoren, de sporttrainers en de psychomotorisch therapeut betreffende veranderingen op sociaal-emotioneel gebied bij meiden van 13 tot en met 24 jaar met een geweldsverleden, die deelnemen aan de Movement Therapy en bij meiden van 13 tot en met 24 jaar met een geweldsverleden, die participeren bij een sportvereniging binnen het sportprogramma van Fier Fryslân: de Fier Sports Academy. Tevens is er een beperkt literatuuronderzoek gedaan naar de mogelijke invloeden van sport en bewegen op de sociaal-emotionele ontwikkeling. De sociaal-emotionele kenmerken die binnen dit onderzoek voorbij komen zijn: sociale angst, vertonen van storend gedrag, zelfstandigheid, motivatie, zelfvertrouwen, zelfbeeld, omgaan met emoties, faalangst, vertrouwen in anderen, opkomen voor jezelf, doorzettingsvermogen en empatisch vermogen. Om veranderingen binnen bovenstaande sociaal-emotionele kenmerken in beeld te krijgen zijn er semigestructureerde vragenlijsten gestuurd naar de mentoren, sporttrainers en psychomotorisch therapeut van de meiden. De meiden die deelnemen aan de Fier Sports Academy zijn buiten het onderzoek gehouden. Ze hebben geen vragenlijst ontvangen in verband met eventuele overvraging van deze meiden. In overleg met Fier Fryslân is er voor gekozen om hen niet te belasten met dit onderzoek. Naar aanleiding van de resultaten is het volgende geconcludeerd: door de mentoren, de sporttrainers en de psychomotorisch therapeut zijn er positieve veranderingen waargenomen op sociaal-emotioneel gebied bij de meiden die deelnemen aan de Fier Sports Academy.
Op sociaal gebied zijn de meeste veranderingen gezien in het contact met leeftijdsgenoten. De mentoren, de sporttrainers en de psychomotorisch therapeut geven aan dat de meiden opener zijn geworden, waardoor ze makkelijker contact met anderen maken. In het literatuuronderzoek komt naar voren dat sport een positieve invloed heeft op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Binnen een sportcontext ontmoeten mensen elkaar, wat bijdraagt aan de sociale ontwikkeling. Sport doet aan verbroedering en geeft onderling vertrouwen en sociale binding (Elling, 2004). De belangrijkste veranderingen op emotioneel gebied zijn gezien binnen het zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid en zelfbeeld. Het zelfvertrouwen is vergroot, de meiden zijn zelfverzekerder geworden en hun zelfbeeld is positiever geworden. Dit heeft volgens de mentoren, de sporttrainers en de psychomotorisch therapeut te maken met de succeservaringen die de meiden opdoen binnen de Fier Sports Academy. Dit sluit aan bij onderzoek van Van der Wouw (2008). Hij stelt dat positieve ervaringen zorgen voor een positieve verwachting betreffende eigen effectiviteit, wat vervolgens bijdraagt aan een beter zelfvertrouwen en positieve veranderingen in het gevoel van eigenwaarde.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingHuman Movement & Sports
PartnersFier Sports Academy te Leeuwarden
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk