De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Familieparticipatie

Een afstudeeronderzoek naar de verschuiving van formele naar informele zorg in de gehandicaptenzorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Familieparticipatie

Een afstudeeronderzoek naar de verschuiving van formele naar informele zorg in de gehandicaptenzorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Afstudeeronderzoek bij Stichting Sprank naar de wensen en behoeften van familieleden en verwanten om te participeren binnen de zorg voor hun verstandelijk beperkte familielid en/of verwant. Stichting Sprank verwoordt in haar visie en missie, dat de zorgverlening zoveel mogelijk moet worden afgestemd op de wensen en behoeften van de cliënt. De cliënt moet binnen de zorgverlening centraal staan. Familieleden en verwanten zijn belangrijk voor de cliënt en zij moeten daarom betrokken worden bij de zorg. Daarnaast leiden actuele ontwikkelingen in de zorg, zoals de stijgende zorgkosten en de bezuinigingen in de zorg, er toe dat familieleden en verwanten meer gaan participeren binnen de zorg.
Stichting Sprank heeft om die reden om een onderzoek gevraagd, die zich richt op de wensen van familieleden en verwanten. De centrale vraag van het onderzoek luidt als volgt: Hoe willen familieleden en verwanten, die door een verstandelijk beperkt familielid betrokken zijn bij Stichting Sprank betrokken worden bij de zorg aan hun verstandelijk beperkte zorgvrager en wat hebben ze nodig om te kunnen participeren binnen de zorgverlening?
Om deze vraag te beantwoorden, is er als eerste literatuuronderzoek gedaan. Daarnaast zijn er drie focusgroepen gehouden met familieleden en verwanten. Hierin is samen met hen gekeken naar de volgende thema’s: De visie van familieleden en verwanten op zorgverlening, de visie van familieleden en verwanten op familieparticipatie en de benodigdheden die essentieel zijn voor familieleden en verwanten voor een optimale participatie binnen de zorgverlening.
Uit de interviews blijkt dat familieleden en verwanten bij het zorgverlenen de volgende thema's van belang vinden: liefde, ruimte voor ontwikkeling, samenwerking, afstemming, communicatie, deskundigheid van de professional en stabiliteit van belang.
Onder optimale familieparticipatie verstaan familieleden en verwanten: goede communicatie, juiste onderlinge afstemming, betrokkenheid, het ervaren van een welkomstgevoel en de ruimte om te participeren. Voor optimale familieparticipatie hebben zij de volgende dingen nodig: transparantie en duidelijkheid, een goede afstemming van taken en verantwoordelijkheden, goede communicatie en het voelen van de ruimte om te participeren.

Toon meer
OrganisatieViaa
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie Health Care
LectoraatLectoraat Zorg en Zingeving
Datum2012-05-31
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk