De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Godsdienstonderwijs en geestelijke stromingen binnen het Nepalese onderwijs

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Godsdienstonderwijs en geestelijke stromingen binnen het Nepalese onderwijs

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de godsdienstige factoren binnen het Nepalese onderwijs. Om dit doel te bereiken zal eerst de theorie worden geraadpleegd om een beeld te krijgen van de verschillende godsdiensten die voor komen in Nepal. Vervolgens zal er op T. Secondary School moeten worden onderzocht welke verschillende godsdiensten er voor komen.
Door onderwijs aan te bieden in godsdienst en geestelijke stromingen, komen kinderen tot identiteitsontwikkeling. De dialoog met de ander is van groot belang om tot identiteitsontwikkeling te komen. Naast de dialoog en de rol van de leerkracht, zijn vieringen ook erg belangrijk. Door vieringen wordt er betekenis verleent, doordat je uiting geeft aan bepaalde rituelen, ervaringen, verhalen en muziek.
De twee grootste godsdiensten, het hindoeïsme en het boeddhisme, zijn in Nepal nauw met elkaar verweven. Enkele kenmerken van het hindoeïsme zijn de dharma, het vermijden van de 6 verleidingen, moksha, tolerantie, respecteren van ouderen en heilig behandelen van al het leven. Enkele kenmerken van het boeddhisme zijn vrijgevigheid, ethische discipline, geduld, inspanning, meditatieve concentratie, wijsheid en de 10 niet-deugdzame daden.
Binnen het hindoeïsme zijn er veel feestdagen en vieringen met meestal het doel om de goden te aanbidden. De feestdagen worden per regio of per familie op een verschillende manier gevierd. De achterliggende gedachte voor de verschillende feesten en vieringen zijn hetzelfde: de overwinning van het goede op het kwade en het herstellen van dharma. Het boeddhisme kent ook zijn eigen feesten, waarbij belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Boeddha worden herdacht.
Om een antwoord te geven op de hoofdvraag is er onderzocht wat we van het hindoeïsme, het boeddhisme en andere godsdiensten terugzien in de cultuur, de visie van T. Secondary School op onderwijs in godsdienst en geestelijke stromingen en in de normen en waarden van de school. Daarnaast is er gekeken naar de vormgeving van activiteiten rond godsdienst en geestelijke stromingen en er is onderzocht welke kenmerken we van godsdiensten terugzien bij de leerlingen van de school.
Wanneer we kijken naar zowel de cultuur en het hindoeïsme, dan is het respect hebben voor ouderen en tolerantie van verschillende godsdiensten een veel voorkomend begrip. In Nepal kom je veel van het hindoeïsme tegen wanneer we kijken naar de hoeveelheid hindoeïstische feesten en tempels die je tegenkomt in het land en de hoeveelheid mensen die rondlopen met een hindoeïstische thiika op hun voorhoofd. Wanneer we kijken naar het boeddhisme en de Nepalese cultuur dan komen de begrippen vrijgevigheid en meditatie beide voor in zowel de cultuur als het geloof. Je komt veel boeddhistische stupa’s tegen in Nepal en men groet elkaar met de handpalmen tegen elkaar aan. Deze manier van groeten komt uit het boeddhisme.
T. Secondary School staat net als een groot deel van de Nepalese scholen vrij van een godsdienst. Toch beschrijft de directeur in zijn visie op onderwijs dat hij het erg belangrijk vindt dat kinderen morele lessen halen uit de verschillende godsdiensten en dat kinderen de ruimte krijgen verschillende godsdiensten te ontdekken. Vervolgens kunnen kinderen zelf een keuze maken of ze wel of niet in een bepaalde godsdienst geloven. Om kinderen hierbij te helpen biedt de school tijdens het vak Social Studies lessen aan waarbij objectief wordt gekeken naar de verschillende godsdiensten in de wereld.
5
Wanneer we kijken naar de regels van de school, dan is het dragen van een uniform verplicht. Ook moeten de kinderen respect tonen naar de leerkrachten en de kinderen moeten de leerkracht begroeten met de handpalmen tegen elkaar. Het tonen van respect naar ouderen, of in dit geval de leerkrachten, is in het hindoeïsme erg belangrijk. Daarnaast is het begroeten van anderen met de handpalmen tegen elkaar een teken van respect naar anderen en is een kernwaarde van het boeddhisme.
Er vinden geen rituelen en vieringen plaats op de scholen. Wel worden de verschillende feesten aangekondigd, zodat de kinderen er weet van hebben. Enkele leerlingen van de school geven aan wel een godsdienst te volgen en enkele leerlingen geven aan niet een godsdienst te volgen. Wat opvalt is dat alle leerlingen wel een tempel thuis hebben en hier allen gebruik van maken. Ook geven bijna alle leerlingen aan te mediteren. Het hindoeïsme en het boeddhisme komt dus wel voor onder de leerlingen.
Godsdienst en geestelijke stromingen komen dus wel voor op de school en dit wordt op een dusdanige manier aangeboden, waardoor het passend is bij de visie van de school. Hoewel er een gelijke verdeling op de school voor komt van zowel gelovigen als niet gelovigen, komen er kenmerken van het hindoeïsme en het boeddhisme voor in de Nepalese cultuur en de regels en afspraken van de school. De school biedt kennis over verschillende godsdiensten aan en de school biedt ruimte voor kinderen om zelf na te denken over het geloof. Hierdoor wordt er ruimte gecreëerd voor de identiteitsontwikkeling van de kinderen.

Toon meer
OrganisatieMarnix Academie
PartnerMarnix Academie
Datum2017-07-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk