De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zelfsturing : We laten de kinderen niet los, we houden ze anders vast

Een collectief ontwerpgericht onderzoek naar zelfreguleerde gedifferentieerde instructie in het basisonderwijs

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Zelfsturing : We laten de kinderen niet los, we houden ze anders vast

Een collectief ontwerpgericht onderzoek naar zelfreguleerde gedifferentieerde instructie in het basisonderwijs

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Onderzoek gericht op het vergroten van zelfsturing op de Jan Ligthartschool te Wapenveld door het vormgeven van zelfgereguleerde gedifferentieerde instructie. De discrepantie tussen de situatie waarin het onderwijs overwegend leerkrachtgestuurd vormgegeven werd en de wenselijke situatie waarbij leerlingen op basis van zelfsturing keuzes maken in hun eigen leerproces, heeft ertoe geleid het rekenonderwijs anders te willen inrichten. Het daartoe uitgevoerde vooronderzoek heeft aangetoond dat er niet tot nauwelijks gedifferentieerd werd op basis van instructie- en leerstofbehoeften en dat daarbij geen sprake was van zelfsturing door leerlingen. Op basis van uitgevoerd literatuuronderzoek en de resultaten uit het vooronderzoek is een verandering binnen de organisatie gerealiseerd waarbij het toetsen voorafgaand aan een rekenblok plaatsvindt. De hierdoor verkregen kennis over eigen kwaliteiten, zwakheden en behoeften wordt ingezet om op het ontwikkelde instructierooster keuzes te maken gebaseerd op verkregen inzichten in instructie- en leerstofbehoeften. De evaluatie van het ontwerp door middel van de monitoringslogboeken en de nul- en eindmetingen toont aan dat leerlingen na de interventieperiode vanuit hun eigen motivatie bewuste keuzes maken in hun eigen leerproces en daarmee het onderwijs op de Jan Ligthartschool meer leerlinggestuurd vorm gegeven wordt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool KPZ
OpleidingMaster Leren en Innoveren
Datum2016-05-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk