De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De uitkeringstest op grond van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De uitkeringstest op grond van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Met ingang van 1 oktober 2012 zijn de kapitaalbeschermingsregels voor de bv door de Wet flex-bv ingrijpend herzien. De belangrijkste wijzigingen, naar aanleiding van de aanbevelingen van de Expertgroep, zijn de afschaffing van het minimumkapitaal en de invoering van een uitkeringstest. De balanstest blijft bestaan maar wordt beperkt. De reële verwachting is dat bestuurders, ten einde enige zekerheid te verkrijgen voor de beantwoording van de vraag naar het verantwoord zijn van de uitkering, advies zullen vragen aan hun accountant. De accountant moet in het kader van zijn integriteit afwegen of hij de uitkeringstest zal gaan uitvoeren. De accountant moet afwegen of hij de uitkeringstest uit gaat voeren. Hij moet hierbij zorgvuldigheid en terughoudendheid in acht nemen.

OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieHulshof Kroonen & Groen accountants en adviseurs
Datum2013-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk