De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Tussen wal en schip?! Een casusgerichte afstemming voor jongeren van 18-23 jaar; mogelijk of niet?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Tussen wal en schip?! Een casusgerichte afstemming voor jongeren van 18-23 jaar; mogelijk of niet?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze scriptie is het resultaat van het onderzoek 'Tussen wal en schip?!', dat in opdracht van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf in het najaar van 2008 is uitgevoerd. De vraag die tijdens het onderzoek centraal staat is:
"Welke (juridische) instrumenten kunnen, door de partners in het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf, toegepast of ontwikkeld worden om een casusgerichte afstemming op te zetten voor de doelgroep risicojongeren tussen de
18-23 jaar?"

Vanuit strafrechtelijk perspectief gezien hebben de verschillende partners weinig nieuwe instrumenten om in te zetten. De huidige partners in het Regionaal Veiligheidshuis die zullen participeren bij jongeren in de leeftijdscategorie 18-23 jaar zijn onder andere de politie en het Openbaar Ministerie. Er kunnen strafrechtelijk gezien een aantal nieuwe partners ingezet worden met betrekking tot jongeren in de leeftijdscategorie 18-23 jaar. De JJI en DJI, de Reclassering en de wijkagent zijn nieuwe partners. Vanuit civielrechtelijk perspectief gezien vallen er een aantal huidige partners weg. Bureau Jeugdzorg zal vanaf het 18 levensjaar wegvallen. Het toezicht op de jongere en zijn thuissituatie wordt hierdoor aanzienlijk verminderd. Tevens valt de Raad voor de Kinderbescherming weg, waardoor juridisch gezien deze partner geen inspraak meer heeft. In de casusgerichte afstemming voor jongeren in de leeftijdscategorie 18-23 jaar zal er geen partner zijn die deze partners kan vervangen. Vanuit preventief perspectief gezien zullen er instrumenten ingezet kunnen worden. Preventief gezien zijn er een groot aantal partners die kunnen bijdragen aan een goede zorg voor jongeren in de leeftijdscategorie 18-23 jaar. Hierbij moet men denken aan een RMC-coördinator, het jongerenwerk, het Jeugd Preventie Werk en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Vanuit het perspectief nazorg kunnen er tevens partners aanschuiven. Belangrijke partners hierbij zijn bijvoorbeeld Brabant Wonen, de gemeenten (afdeling Werk en Inkomen) en de nazorg coördinator. Zij participeren op het moment dat een jongere na detentie vrij komt.

Vanuit de verschillende perspectieven gezien is het opzetten van een casusgerichte afstemming voor jongeren tussen de 18-23 jaar mogelijk. Het verdient aanbeveling om een casusgerichte afstemming op te zetten. Aanbevolen wordt een casusoverleg op te zetten waarin alle besproken partners participeren omtrent de jongeren in de leeftijdscategorie 18-23 jaar.

Toon meer
Trefwoorden
Thema
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfdelingJHS Juridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersRegionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf te Oss.
Datum2009-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk