De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De wijzigingen en gevolgen van het nieuwe ontslagrecht.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De wijzigingen en gevolgen van het nieuwe ontslagrecht.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op 18 februari 2014 is de WWZ aangenomen door de Tweede Kamer. De WWZ ligt momenteel ter behandeling bij de Eerste Kamer. De wijzigingen in het ontslagrecht en de WW zullen aanzienlijke veranderingen ondergaan.

Regels met betrekking tot het ontslagrecht zullen worden opgenomen in het BW. Hiernaast zal de te volgen ontslagroute afhankelijk worden van de ontslaggrond. Het opzeggen en ontbinden van de arbeidsovereenkomst is alleen mogelijk als aan de voorwaarden van artikel 7:669 (nieuw) BW is voldaan.

De arbeidsovereenkomst kan ook worden opgezegd met schriftelijke instemming van de werknemer, tenzij een van de uitzonderingen uit artikel 7:671 lid 1 sub a tot en met h (nieuw) BW van toepassing is. Deze instemming kan binnen 14 dagen na de instemming worden herroepen.

Hiernaast zijn de transitievergoeding en de aanvullende billijke vergoeding in het leven geroepen. Werknemers hebben, uitzonderingen daargelaten, recht op een transitievergoeding. Een billijke vergoeding kan worden toegekend in uitzonderlijke situaties.

De procedures zullen voortaan worden ingeleid met een verzoekschrift. De termijnen om iets aan de kantonrechter te verzoeken zullen veranderen, de mogelijkheid tot het vernietigen van de buitengerechtelijke verklaring komt te vervallen en de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep en cassatie zal worden opgenomen.

Met betrekking tot de beëindiging van rechtswege is de werkgever verplicht om de werknemer uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst te informeren over het al dan niet voortzetten hiervan.

De werknemer kan de beëindigingovereenkomst voortaan ontbinden binnen 14 dagen na de datum van totstandkoming.

De wijzigingen in de WW zien toe op de duur van de uitkering, het begrip 'passende arbeid' en de inkomensverrekening.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfdelingJHS Juridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersSRM Rechtsbijstand
Datum2014-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk