De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Preventieve zorg naast geindiceerde zorg? De betekenis van het ouderschapsplan voor het Omgangshuis

Preventieve zorg naast geindiceerde zorg? De betekenis van het ouderschapsplan voor het Omgangshuis

Samenvatting

Het Omgangshuis is een onderdeel van Tender Jeugdzorg. De cliënten die bij het Omgangshuis terecht komen zijn grotendeels door de rechtbank doorverwezen. Indien Bureau Jeugdzorg een indicatie afgegeven heeft kan het traject 'Omgang Na Scheiding' gestart worden.
Het traject 'Omgang Na Scheiding' heeft als doel om samen met ouders te werken aan een onbegeleide omgang, hier wordt naar toe gewerkt door middel van het traject. Als het traject 'Omgang Na Scheiding' afgelopen is, wordt een eindverslag opgesteld en verstuurd naar de rechtbank.

Het wetsvoorstel bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding heeft twee componenten. Een daarvan is de afschaffing van de zogenaamde flitsscheiding. Ouders hebben in het vervolg niet meer de mogelijkheid om hun huwelijk om te laten zetten in een geregistreerd partnerschap en deze vervolgens te laten ontbinden door een ambtenaar van de burgerlijke stand.
Het andere component van het wetsvoorstel betreft het voortgezet ouderschap, er zijn voor ouders een aantal dingen veranderd. De grootste verandering is de uitbreiding van
artikel 1:247 BW met een drietal leden. Dit artikel houdt ten eerste in dat de ene ouder verplicht is om de band tussen het kind en de andere ouder te bevorderen. Ten tweede is er in dit artikel vermeld dat het kind recht heeft op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders. Ten slotte is dit artikel uitgebreid met de verplichting voor ouders om een ouderschapsplan op te stellen en in te dienen bij het verzoek tot echtscheiding.
Het ouderschapsplan is een soort overeenkomst waarin ouders afspraken noteren met betrekking tot de opvoeding en verzorging van het minderjarige kind, hoe de informatieplicht vorm wordt gegeven en wat de afspraken zijn over de alimentatie.

De doelstelling van de wetgever is dat de invoer van het ouderschapsplan toekomstige conflicten tussen gescheiden ouders over hun kinderen zo veel mogelijk worden voorkomen.
Indien dit doel behaald wordt, betekent dit voor het Omgangshuis dat er minder cliënten zijn die behoeft hebben aan een traject 'Omgang Na Scheiding', omdat ze zelf al in staat zijn om goede afspraken te maken met betrekking tot de omgangsregeling.
De vraag is echter of het wetsvoorstel zijn doelstelling ook gaat behalen. In de praktijk worden er vraagtekens gezet of dit gaat lukken.

Er zijn door de student twee opties bekeken voor het Omgangshuis om meer preventief te werk te gaan. Hulp bieden aan ouders, die in de eerste fase van het echtscheidingstraject zitten, bij het opstellen van een ouderschapsplan is niet zinvol voor het Omgangshuis, omdat deze hulp al door mediatoren geboden wordt. Wel kan het Omgangshuis de afspraken die in een traject 'Omgang Na Scheiding' zijn gemaakt tussen ouders vastleggen in een officieel ouderschapsplan en deze aan het eindverslag aan de rechtbank toevoegen.
Vervolgens is er bekeken of een verkort traject 'Omgang Na Scheiding', voor de ouders die niet samen aan het maken van een ouderschapsplan toekomen, opgelegd zou kunnen worden door de rechtbank. Echter uit de gehouden interviews is gebleken dat er te weinig draagkracht in de praktijk is voor het eerder opleggen van een verkort traject 'Omgang Na Scheiding'.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
PartnerTender Jeugdzorg, Omgang Na Scheiding
Datum2008-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk