De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Voortgezet ouderschap in Aruba en in Nederland

Samenvatting

In deze scriptie staat een rechtsvergelijkend onderzoek tussen Aruba en Nederland op het gebied van voortgezet ouderschap centraal. Het is voor de ontwikkeling van een kind belangrijk dat hij, ook na scheiding van zijn ouders contact heeft met beide ouders en dat de beide ouders zich verantwoordelijk blijven voelen voor de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van het kind. Het voortgezet ouderschap is hierop gericht. In Nederland is in 2009 'de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding' ingevoerd. Sinds deze wet is het verplicht voor ouders met minderjarigen om een ouderschapsplan op te stellen. De bedoeling van het ouderschapsplan is dat ouders nadenken over de gevolgen van hun scheiding en hier afspraken over maken.
De volgende vraagstelling staat centraal in de scriptie: is het noodzakelijk dat de Arubaanse wetgeving conform de Nederlandse wetgeving op het gebied van voortgezet ouderschap wordt aangepast?
Aan het ouderschapsplan kleven echter wel een aantal nadelen, zoals het ontvankelijkheidsvereiste, vertraging in de procedure en de toegevoegde waarde van het ouderschapsplan.
Aruba kent geen wettelijke verplichting tot het maken van een ouderschapsplan. Zaken die in Nederland in het ouderschapsplan worden geregeld, worden in Aruba bij het gerecht geregeld. Dit brengt het probleem met zich mee dat het gerecht overbelast raakt, door de toenemende scheidingen. Dit heeft tot gevolg dat beschikkingen worden uitgesteld. Hierdoor zitten zowel de ouders als de minderjarige
in onzekerheid.
Gelet op de nadelen van het ouderschapsplan, is het naar mijn mening niet noodzakelijk dat de Arubaanse wetgeving wordt aangepast conform de Nederlandse wetgeving. Het idee van het ouderschapsplan is echter wel goed. Het ouderschapsplan werkt echter in de praktijk niet naar behoren. Gelet op de problematiek van scheidingen waarbij minderjarigen zijn betrokken, is het naar mijn mening wel noodzakelijk dat er nader onderzoek wordt verricht naar een mogelijke andere oplossing om de problematiek te verminderen. Dit onderzoek zal naar mijn mening meer de sociale kant op moeten gaan in plaats van de juridische kant.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
PartnerAdvocatenkantoor Miriam Malmberg
Datum2012-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk