De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Overgang van onderneming: een doolhof voor gevorderden

Een onderzoek naar de rechtspositie van de werknemer bij een overgang van onderneming.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Overgang van onderneming: een doolhof voor gevorderden

Een onderzoek naar de rechtspositie van de werknemer bij een overgang van onderneming.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De overgang van onderneming is een complex onderwerp binnen het arbeidsrecht. Door middel van onderhavig onderzoeksrapport is getracht om tot een overzichtelijke uiteenzetting te komen die de rechtspositie van de werknemer bij een overgang van onderneming in kaart brengt.
Daarbij wordt ingegaan op het begrip 'overgang van onderneming', de gevolgen van een overgang van onderneming voor de arbeidsvoorwaarden van de werknemer waarbij tevens wordt ingegaan op de overgang van cao-bepalingen en de gevolgen voor de werknemer die niet wenst over te gaan naar verkrijger.
Er is onderzoek gedaan naar de in Nederland geldende rechtsregels omtrent de overgang van onderneming waarbij nadruk is gelegd op de meest recente ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Op grond van art. 7:662 BW dient een overgang van onderneming het gevolg te zijn van een overeenkomst, fusie of splitsing en dient er economische eenheid over te gaan die haar identiteit behoudt. Deze vereisten worden in de rechtspraak erg breed uitgelegd en zijn thans nog niet volledig uitgekristalliseerd in de jurisprudentie.

Indien sprake is van een overgang van onderneming, gaat de arbeidsovereenkomst van de werknemer van rechtswege over op verkrijger. De werknemer wordt in grote mate beschermd ten tijde van een overgang van onderneming. Van deze bescherming kan de werknemer die niet over wil naar verkrijger ondubbelzinnig afstand doen. Daarbij dient hij wel goed en volledig te zijn geïnformeerd. De werknemer die niet wenst over te gaan, heeft geen recht op een ontslagvergoeding of WW-uitkering tenzij zich een nadelige verandering van omstandigheden voordoet.

Met betrekking tot de overgang van cao-bepalingen, heeft het Unieke kinderopvang-arrest enkele veranderingen teweeggebracht. Door onderhavig arrest werken de gunstigere bepalingen uit de oude cao na, zelfs indien een nieuwe cao van toepassing is. In de situatie met een overgang van onderneming, is verkrijger derhalve niet zonder meer verlost van de cao van vervreemder indien de nieuwe cao een minimum-cao betreft.

Vele onduidelijkheden omtrent de overgang van onderneming kunnen niet opgehelderd worden. De wet laat ruimte voor interpretaties en is nog niet volledig uitgekristalliseerd in de jurisprudentie. Het verdient dan ook aanbeveling om de ontwikkelingen in de jurisprudentie nauwgezet te volgen.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfdelingJHS Juridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersVan Stiphout Advocaten
Datum2012-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk