De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wie houdt toezicht op de toezichthouders?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wie houdt toezicht op de toezichthouders?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Met ingang van 1 januari 2013 is het toezicht op notarissen gewijzigd. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) houdt voortaan toezicht op de kwaliteit, integriteit en financiën van de notaris. Dit wordt aangeduid als integraal toezicht. In het gewijzigde toezicht komen het BFT de toezichtsbevoegdheden zoals neergelegd in Afdeling 5.2 Awb toe. Daarnaast heeft het BFT de bevoegdheid ten aanzien van administratieve overtredingen een last onder dwangsom dan wel een bestuurlijke boete op te leggen. Tot slot vervalt het notarieel beroepsgeheim tegenover het BFT. Ook de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft in het herziene toezichtstelsel een versterkte rol gekregen. Dit komt onder andere tot uiting komt in de wettelijke verankering van de intercollegiale kwaliteitstoetsingen, alsmede is de KNB voortaan bevoegd tuchtrechtelijk hoger beroep in te stellen, waarmee zij een uniforme toepassing van het notarieel tuchtrecht kan bewerkstelligen. De KNB en het BFT gaan voorts intensiever samenwerken om het toezicht op notarissen nog effectiever te laten zijn. Hiertoe hebben zij een convenant opgesteld, waarin verstrekkende afspraken zijn gemaakt over onder meer het uitwisselen van informatie. Uit het onderzoek is gebleken dat als gevolg van het gewijzigde toezicht enkele knelpunten vallen te verwachten in de notariële praktijk. Deze scriptie bevat een uitgebreide beschrijving van de gevolgen van het gewijzigd toezicht op het notariaat, waarin aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden duidelijk wordt gemaakt hoe ingrijpend deze wijzigingen zijn.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersMarks Wachters Notarissen
Datum2013-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk