De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op 1 maart 2009 is de 'Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding' in
werking getreden. Met deze wet zijn ouders voortaan verplicht om bij een verzoekschrift tot
echtscheiding een ouderschapsplan te overleggen waarin de afspraken zijn vastgelegd over
de opvoeding, verzorging en ontwikkeling van de kinderen.
Het doel welke is gesteld voor deze rapportage is het beschrijven van de totstandkoming van
de 'Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding', de doelstellingen van
de wetgever daarin en de processuele gevolgen voor de advocatuur1.
De 'Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding' is er voornamelijk
gericht ouders vroegtijdig na te laten denken over de invulling van het ouderschap na
scheiding2 en hierover goede afspraken te maken, zodat onnodige conflicten nadien
voorkomen worden.3
In het eerste hoofdstuk staat beschreven wat de redenen zijn geweest om de 'Wet
bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding' onder de loep te nemen.
Vervolgens is in het tweede hoofdstuk in het kort beschreven hoe deze wet tot stand is
gekomen.
Vervolgens worden in het derde hoofdstuk de belangrijkste wijzigingen uiteengezet die uit de
'Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding' zijn voortgevloeid. De
wijzigingen hebben plaatsgevonden in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering. Het verplichte ouderschapsplan bij een verzoekschrift tot
echtscheiding is opgenomen in artikel 815 Rv. Niet alleen gehuwde ouders dienen een
ouderschapsplan op te stellen, maar ook ongehuwde ouders. Deze verplichting is
opgenomen in artikel 1:247a BW. In het derde hoofdstuk staat tevens beschreven wat de
doelstellingen zijn geweest van de wetgever per gewijzigd lid.
Tenslotte staat in het laatste kernhoofdstuk beschreven met welke processuele gevolgen de
advocatuur te maken kan krijgen bij het opstellen van een dergelijk ouderschapsplan.
Na de uiteenzetting van de bovenstaande kernhoofdstukken zijn er resultaten naar voren
gekomen, die zijn weergegeven in de conclusies en aanbevelingen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
PartnerAdvocatenkantoor Verkuijlen te Sint-Oedenrode
Datum2009-09
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk