De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Aanbesteden door Thuisvester 2.0

Samenvatting

Om te worden gekwalificeerd als een publiekrechtelijke instelling moet aan drie criteria worden voldaan. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat Thuisvester onder het huidige recht niet voldoet aan de criteria en daarom niet moet worden gekwalificeerd als een publiekrechtelijke instelling. Na herziening van de Woningwet verandert dit. Het toezicht op Thuisvester wordt actiever en intensiever vormgegeven. De minister heeft bevoegdheden om in te grijpen en de rol van gemeenten wordt zodanig vormgegeven dat Thuisvester uitdrukkelijk moet bijdragen aan het volkshuisvestingsbeleid. De toezichthoudende rol van de overheid wordt zodanig, dat de overheid het beleid van Thuisvester kan beïnvloeden. Tevens is voldaan aan de overige twee criteria om te worden aangemerkt als een publiekrechtelijke instelling. De conclusie die volgt, is dat Thuisvester na herziening van de Woningwet aanbestedingsplichtig wordt.

Het aanbestedingsbeleid dat Thuisvester zal moeten voeren na herziening van de Woningwet, krijgt een volledig andere grondslag. Het toekomstige beleid zal volledig gebaseerd moeten worden op de striktere regels van het aanbestedingsrecht. Vanwege de strikte regelgeving en het uitdrukkelijk willen voorkomen van onrechtmatig handelen jegens inschrijvers tijdens aanbestedingsprocedures, wordt aanbevolen de inhoud van dit onderzoek als algemene leidraad te gebruiken. Tevens wordt aanbevolen nieuw aanbestedingsbeleid te ontwikkelen waarin Thuisvester zelf nadere invulling kan geven aan het doorlopen van aanbestedingsprocedures op basis van haar strategie en beleidsdoelen. Ten slotte wordt aanbevolen de medewerkers van Thuisvester, die actief zijn met betrekking tot inkoop en aanbesteding, met dit onderzoeksrapport en met informatiebijeenkomsten nader te informeren over hoe aanbestedingsprocedures moeten worden doorlopen. Op die manier kunnen de medewerkers zelf de aanbestedingsprocedures volledig begeleiden. Daarbij wordt aanbevolen de jurist van Thuisvester altijd te betrekken in dit proces en die het proces te laten begeleiden.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
PartnerThuisvester
Datum2014-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk