De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gewijzigd toezicht, waarvan akte!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Gewijzigd toezicht, waarvan akte!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Per 1 januari 2013 is de herziene Wet op het notarisambt (Wna) in werking getreden. De wijzigingen in de Wet op het notarisambt brengen voor Albicher De Roy Van Zuidewijn gevolgen met zich mee voor haar praktijkvoering en informatie aan de cliënt. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er een duidelijke scheiding is gekomen tussen het tuchtrecht en het toezicht op het notariaat. Het tuchtrecht wordt door de kamers voor het notariaat uitgevoerd. Het toezicht op het notariaat wordt door middel van integraal toezicht uitgevoerd door het BFT. Integraal toezicht is het toezicht op de kwaliteit, integriteit en financiën van de notaris dat risicogericht wordt uitgevoerd. Voor dit risicogericht toezicht heeft het BFT toezichtsbevoegdheden en handhavingsinstrumenten toegewezen gekregen. Ook de KNB heeft nieuwe bevoegdheden gekregen, namelijk de bevoegdheid om hoger beroep in te stellen en het beheer van het centraal register voor het notariaat. Daarnaast is, onder leiding van de KNB, een nieuwe geschillenregeling in werking getreden, waardoor geschillen niet meer door de ringvoorzitters of door de Nationale ombudsman worden behandeld, maar slechts worden behandeld door de Geschillencommissie Notariaat. Het peer review, de intercollegiale kwaliteitstoetsing van de KNB, is in de gewijzigde Wna wettelijk vastgelegd. Ook is bepaald dat bij het verrichten van peer reviews de KNB dezelfde bevoegdheden heeft als de KNB. Verder staat vast dat het beroepsgeheim voor notarissen is afgeschaft tegenover het BFT en tegenover de auditor van de KNB, waardoor voortaan alle vertrouwelijke informatie moet worden verschaft als de KNB of het BFT daar om vraagt.

Toon meer
Thema
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersAlbicher De Roy Van Zuidewijn
Datum2013-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk