De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

In het belang van het kind?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

In het belang van het kind?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De afgelopen jaren is de kritische aandacht voor de bestaande kinderbeschermingsmaatregelen sterk toegenomen. Uit wetenschappelijke onderzoeken en jurisprudentie blijkt dat de aansluiting tussen de maatregelen verbeterd dient te worden. Door de formuleringen in de wet lijkt het belang van het kind niet altijd de eerste overweging te zijn. Daarnaast blijkt er behoefte te zijn aan versterking van de rechtspositie van pleegouders. Om aan de kritiek tegemoet te komen worden wijzigingen aangebracht in de huidige wetgeving omtrent de kinderbeschermingsmaatregelen. Het doel van de wijzigingen is een aantal geconstateerde knelpunten in de kinderbeschermingswetgeving weg te nemen, zodat het kind beter beschermd wordt tegen ouders die er onvoldoende in slagen om het recht op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling en groei naar zelfstandigheid van het kind te realiseren.
Op 1 januari 2015 zal de wet van 12 maart 2014 (voorheen wetsvoorstel herziening kinderbeschermingsmaatregelen) tot aanpassing van onder andere Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in werking treden. De nieuwe wetgeving bevat vele aanpassingen van de huidige wetgeving die de huidige kinderbeschermingsmaatregelen zullen wijzigen. In deze scriptie worden de belangrijkste wijzigingen besproken in samenhang met de veranderingen voor de (rechts)positie van de minderjarige en de rol/werkwijze van de advocaat.
Tot slot wordt een aantal praktische aanbevelingen gedaan aan het kantoor Küppers & CO met betrekking tot de interne voorbereiding en uitvoering van de nieuwe wetgeving.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfdelingJHS Juridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersKüppers & CO
Datum2014-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk