De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Veterinairrechtelijke voorschriften: hulpmiddel of keurslijf? v2

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Veterinairrechtelijke voorschriften: hulpmiddel of keurslijf? v2

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In deze scriptie staat het bestuurlijke boetebesluit centraal. Het boetebesluit van €5.000,- is opgelegd door de Staatssecretaris van Economische Zaken aan een dierenarts wegens overtreding van de Wet dieren. Het gaat om een dierenarts die een 1-op-1 relatie heeft met een viertal melkveebedrijven. Tijdens een risico-verkennende inspectie van de NVWA zijn op deze melkveebedrijven vier dezelfde bevindingen geconstateerd. De NVWA/Staatssecretaris van Economische Zaken heeft bij zowel de totstandkoming van het besluit als het besluit inhoudelijk in strijd gehandeld met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Verder zijn er nog een aantal andere zaken die opvallen. Hiermee kan geconcludeerd worden dat de NVWA/Staatssecretaris van Economische Zaken het boetebesluit onrechtmatig heeft genomen wat leidt tot vernietigbaarheid van het boetebesluit. De dierenarts heeft recht op rechtsbescherming op grond van art. 7:1 jo. 8:1 Awb. Het bezwaarschrift is reeds voor de opdrachtgever opgesteld en voldoet aan de minimumeisen zoals gesteld in de wet. De opdrachtgever kan namens de dierenarts, indien gewenst, in beroep bij de rechtbank Rotterdam en eventueel in hoger beroep bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Daarnaast wordt aanbevolen om nader onderzoek te doen naar de handhaving op de formularia en richtlijnen van de KNMvD. Kennelijk is het de bedoeling dat er privaat wordt gehandhaafd op niet-wettelijke voorschriften. Verder wordt aanbevolen om de opgestelde checklist te gebruiken bij een rechtmatigheidstoets van een boetebesluit. Ten slotte wordt aanbevolen om meer dierenartsen te werven gezien de grove onregelmatigheden in het onderhavige boetebesluit. Dit zal als gevolg hebben dat de opdrachtgever meer dierenartsen kan bijstaan in hun juridische procedure.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
OpleidingHBO-Rechten
PartnersAdvocatenkantoor Breedijk
Datum2017-12-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk