De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Effectief communiceren in zorgteams

Een gespreksprotocol voor interdisciplinair overleg op basisscholen in Amsterdam Nieuw West

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Effectief communiceren in zorgteams

Een gespreksprotocol voor interdisciplinair overleg op basisscholen in Amsterdam Nieuw West

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het verslag van een onderzoek naar de versterking van de inhoudelijke kwaliteit van
zorgbreedteoverleggen op vier basisscholen in stadsdeel Amsterdam Nieuw West. Een
zorgbreedteoverleg is een interdisciplinair overleg over leerlingen die extra zorg en aandacht nodig
hebben. Elders wordt ook wel het begrip zorgadviesteam gebruikt (zie bijvoorbeeld website van de
Rijksoverheid).
Als voorbereiding op het onderzoek heb ik een gespreksprotocol ontwikkeld dat deelnemers aan het
zorgbreedteoverleg stimuleert om hun beroepsspecifieke kennis en ervaringskennis met elkaar te
delen, zodat ze meer diepgang gaan geven aan probleemanalyse en aanpak van de situatie van de
leerling. Een inhoudelijk gespreksleider heeft in dit proces de taak de structuur van het gesprek te
bewaken en deelnemers uit te nodigen hun standpunten in te brengen en te onderbouwen. Dit ter
vergroting van de inhoudelijke kwaliteit van het overleg. Aandachtspunt hierbij is de verbinding
tussen werken en leren, in andere woorden het benutten van de werksituatie - in dit geval van een
interdisciplinair team - als leersituatie.
Centrale vraag in het onderzoek is wat dit gespreksprotocol bijdraagt aan het versterken van de
inhoudelijke kwaliteit van het zorgbreedteoverleg op de vier basisscholen. Anders geformuleerd luidt
de vraag: werkt het gespreksprotocol en wat zijn de effecten voor de inhoudelijke kwaliteit van het
overleg?

Toon meer
OrganisatieHogeschool Inholland
AfdelingDomein Onderwijs, Leren en Levensbeschouwing
LectoraatGeïntegreerd Pedagogisch Handelen
Jaar2013
TypeRapport
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk