De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hulpverlening betreffende eergerelateerd geweld binnen de maatschappelijke opvang

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hulpverlening betreffende eergerelateerd geweld binnen de maatschappelijke opvang

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In deze afstudeerscriptie staat eergerelateerd geweld centraal. Cliënten die met deze problematiek die binnen de opvang komen, moeten op een zorgvuldige manier begeleidt worden. Het probleem binnen de maatschappelijke crisisopvang 'Cmo Maresaete' te Vlissingen is dat er niet genoeg deskundigheid aanwezig is op het gebied van eergerelateerd geweld. Echter was het nog onbekend welke wegen de hulpverleners moesten volgen om bij deze instellingen te komen. De leidinggevende van de crisisopvang heeft opgedragen te onderzoeken hoe er het beste kan worden omgegaan met cliënten die met eergerelateerd geweld te maken hebben. Van hieruit is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd;

Op welke wijze kunnen hulpverleners cliënten begeleiden, die te maken hebben met eergerelateerd geweld?

In dit onderzoek is er gekozen voor een kwalitatief onderzoek. Deze vorm van onderzoek geeft diepgaande informatie door in te gaan op achterliggende motivaties, meningen, wensen en behoeften van de cliënt. Ook kan kwalitatief onderzoek goed worden ingezet om de cliënt zelf te laten meedenken over de toekomst. Er zijn vier hulpverleners van andere maatschappelijke opvangcentra uit Nederland geïnterviewd en als respondent gebruikt. Er is hier gebruik gemaakt van een individuele diepte interview aan de hand van een gesprekpuntenlijst. Op deze manier kan er een beeld gevormd worden hoe er in deze opvangcentra wordt omgegaan met cliënten uit een eercultuur. Daarnaast is er een cliënt geïnterviewd die met eergerelateerd geweld te maken heeft. Als informant is er gebruik gemaakt van een maatschappelijk werker van het Cmo Maresaete om aan het eind van mijn onderzoek de voor- en nadelen meer helder te krijgen. Tijdens mijn onderzoek heb ik gebruik gemaakt van literatuur om kennis op te doen over de onderwerpen en de uitkomsten van de interviews te toetsen en te vergelijken. Om dit alles te overkoepelen zijn er twee theorieën gebruikt. De sociale leertheorie en de feministische benadering.

De belangrijkste punten die uit dit onderzoek zijn gekomen, is dat er geen duidelijk beleid is binnen het Cmo Maresaete waar de hulpverleners zich aan kunnen vasthouden. Er is te weinig deskundigheid bij de hulpverleners op het gebied van eergerelateerd geweld. En doordat de locatie van het Cmo Maresaete niet geheim is en Vlissingen een multiculturele bevolking heeft kunnen cliënten van de opvang sneller gesignaleerd worden en kan dit resulteren op een negatief effect op de cliënt..

Uit de conclusies zijn de volgende aanbevelingen gekomen;
1. De cliënt bij binnenkomst geheim laten inschrijven binnen de gemeente Vlissingen. De cliënt laten melden bij de gemeente van herkomst dat zij op een geheim adres laat inschrijven.
2. Samenwerking met organisaties als het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld is een vereiste.
3. Om met het LEC in contact te komen, moet er eerst contact worden gemaakt met de contactpersoon van Politie Zeeland. Van hieruit kan er verder gewerkt worden met het LEC.
4. Voor de veiligheid van de cliënten en hulpverleners en het niet geheime adres van het Cmo Maresaete, is het beter om cliënten met de achtergrond van eergerelateerd geweld niet op te nemen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
AfstudeerorganisatieCMO Maresaete, Vlissingen
Datum2010-06-22
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk