De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De gevolgen van voorstel financieringsstelsel provinciale jeugdzorg voor de vrijwillige jeugdzorg van Stichting Bureau Jeugdzorg Zeeland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De gevolgen van voorstel financieringsstelsel provinciale jeugdzorg voor de vrijwillige jeugdzorg van Stichting Bureau Jeugdzorg Zeeland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Stichting Bureau Jeugdzorg Zeeland is voortgekomen uit de Wet op de jeugdzorg en staat voor de toegangspoort tot het ontvangen van jeugdzorg. De kerntaak van de Bureaus Jeugdzorg bestaat uit het garanderen dat jeugdigen die worden bedreigd in hun ontwikkeling, de noodzakelijke bescherming en organisatorisch de juiste zorg ontvangen.
Stichting Bureau Jeugdzorg Zeeland behoort tot de typologie van dienstverlenende organisaties. Het is een niet commerciële organisatie waarbij diensten, ook wel producten genoemd, kosteloos beschikbaar worden gesteld aan cliënten. Om deze diensten kosteloos te kunnen verlenen aan haar cliënten ontvangt BJZ subsidies welke afkomstig zijn van de Provincie Zeeland.

De aanleiding voor het onderzoek is ontstaan doordat per 1 januari 2010 het 'voorstel financieringsstelsel provinciale jeugdzorg' van de Commissie Kaiser ingevoerd zal worden. De gevolgen vanuit het nieuwe financieringsstelsel hebben betrekking op de wijze waarop financiering wordt ontvangen voor vrijwillige pupillen. De huidige situatie is dat Stichting Bureau Jeugdzorg Zeeland een LUMPSUM financiering ontvangt voor haar vrijwillige pupillen. Per 1 januari 2010 zal er echter sprake zijn van financiering per geleverd product vrijwillige jeugdhulpverlening. Het onderzoek is dan ook afgebakend door alleen de producten vrijwillige jeugdhulpverlening te onderzoeken.
Het doel van het onderzoek is om het registratieproces in registratiesystemen IJ en KitS van Stichting Bureau Jeugdzorg Zeeland zodanig in te richten dat juistheid en volledigheid van opbrengsten van haar vrijwillige pupillen gewaarborgd kan worden. Het theoretisch gedeelte onderzoek bestaat uit het uitvoeren van een literatuuronderzoek op de wet- en regelgeving en de beschreven en vastlegde hoofdprocessen in het digitaal kwaliteitshandboek. Het praktijkgedeelte bestaat uit het houden van interviews, het doornemen van het registratieproces en het beschrijven en vastleggen van de procedures en werkprocessen welke doorlopen worden gedurende het werken met de vrijwillige pupillen van Stichting Bureau Jeugdzorg Zeeland.
Vanuit het onderzoek zijn knelpunten geconstateerd welke een bedreiging vormen. De geconstateerde knelpunten bestaan grotendeels quicks wins. Het gaat om knelpunten welke zonder al te veel investering verholpen kunnen worden. Deze punten dienen voor de invoering van het nieuwe financieringsstelsel ingevoerd te zijn. Zodat Stichting Bureau Jeugdzorg Zeeland kan waarborgen dat opbrengsten van haar vrijwillige pupillen juist en volledig zijn.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfseconomie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersBureau Jeugdzorg Zeeland, Middelburg
Datum2009-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk