De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Administratieve processen "van input tot output"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Administratieve processen "van input tot output"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Organisatie
Stichting Curamus, gevestigd in Hulst, is een dienstverlenende zorgorganisatie met een maatschappelijke verantwoordelijkheid, gericht op verantwoorde en resultaatgerichte ouderenzorg, waarbij zorg wordt gedragen voor een doelmatige en transparante bedrijfsvoering.

Een administratieve organisatie (AO) beschrijving
Het meten van efficiëntie in een organisatie is geen gemakkelijke opdracht. Bij dienstverlenende organisaties is het moeilijk om in productvoorraad termen te denken. Het leveren van een dienst kan pas van start gaan als er zich een concrete persoon met een vraag aanmeldt. Binnen administratieve processen is er altijd een bepaalde input en een uiteindelijke output. De input komt voort uit gegevens die van medewerkers tot directie als externe instanties wordt aangeleverd. Het proces start bij de input en loopt meestal een standaard traject door, dit is vooraf in beleidsnota`s vastgelegd. Echter is het niet altijd volledig bekend welke mensen en middelen in hoeverre hebben bijgedragen aan de output van de procedure.

De onderzoeksvraag van deze scriptie luidt:
Op welke wijze kan de administratieve routing met betrekking tot de belangrijkste P&O procedures "van input tot output" efficiënter worden vormgegeven, waarbij gelet moet worden op de wet -en regelgeving, standaardisatie van werkprocessen, de rolverdeling tussen afdelingen en medewerkers en het optimale gebruik van het personeelsinformatiesysteem Cura?

Processen
Om tot een goed inzicht te komen in de administratieve processen zijn er slechts een aantal procedures beschreven, deze zijn vooraf,door Stichting Curamus opgesteld. De volgende procedures zijn in dit onderzoek nader bestudeerd en uitgewerkt:
• Indiensttreding,
• Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof,
• Ouderschapsverlof (verlengd bevallingsverlof),
• Aanpassing arbeidsduur,
• Uitdiensttreding.

Onderzoek
Om knelpunten in een werkproces bij een bepaalde procedure te kunnen ontdekken is eerst naar de huidige situatie (IST-situatie) gekeken. De doelstelling van deze afstudeeropdracht is om de interne administratieve processen in kaart te brengen en te onderzoeken welke knelpunten er zich voordoen tijdens deze processen. Om een goed overzicht te kunnen krijgen moet eerst duidelijk zijn waar de organisatie op dit moment staat. Hiervoor zijn de mogelijkheden uit het personeelsinformatiesysteem Cura bekeken en is de huidige situatie met betrekking tot het de rolverdeling in het proces, wet- en regelgeving, functieomschrijvingen in kaart gebracht. Middels deelvragen is stapsgewijs deze probleemstelling beantwoord. Het onderzoek is gestart met een uitgebreid literatuuronderzoek, waarbij definiëring van administratieve processen tot is gekomen. Vervolgens is middels een interview nagegaan hoe de medewerkers van de afdeling P&O en de salarisadministratie momenteel tegenover een verandering in het administratieve proces staan en welke knelpunten zij ervaren in de huidige administratieve routing. Na uitgebreide bestudering van de processen zijn er een aantal knelpunten geconstateerd. De oplossingen die aangedragen worden zullen er toe moeten leiden dat de interne administratieve processen efficiënter worden. De gewenste situatie (SOLL-situatie) is na aanleiding van het uitgebreide literatuuronderzoek weergegeven in een schema van Piactor. De Piactor-methode zorgt ervoor dat alle medewerkers in één oog opslag kunnen zien wat er gedaan moet worden binnen een procedure.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfskunde - MER
AfdelingDomein Economie
PartnersStichting Curamus, Hulst
Datum2009-06-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk