De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Nichemarketing in de aquacultuur

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Nichemarketing in de aquacultuur

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het voorliggende rapport 'Nichemarketing in de Aquacultuur' is geschreven door Michel Bareman in opdracht van 'Spring', het kenniscentrum voor duurzaamheid en water van de Hogeschool Zeeland, in het kader van het afstuderen van de bachelor opleiding 'International Business and Languages' aan de Hogeschool Zeeland.

In de provincie Zeeland zijn veel activiteiten op het gebied van aquacultuur. De interesse in aquacultuur neemt toe als gevolg van de toenemende problemen in de traditionele landbouw en de grootschalige overbevissing.
Hoewel er allerlei nieuwe productiemogelijkheden komen die interessant lijken, zijn ondernemingen in nieuwe aquacultuurproducten wel aangewezen op nichemarketing. De hoge loonkosten en de strenge milieuregels in deze regio en de concurrentie uit lagelonenlanden zijn aanleiding voor ondernemingen om zich te concentreren op een nichemarkt. Dit rapport zal nader ingaan op de marketingmogelijkheden voor enkele nicheproducten in de aquacultuur, kortweg aangeduid met 'nichemarketing in de aquacultuur'.

Het rapport bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Deskresearch. Uit de deskresearch komt naar voren dat nichemarketing op basis van samenwerking in ketenverlenging, certificering en het streekeigene, kan leiden tot de ontwikkeling van een sterke Zeeuwse aquacultuursector.
2. Interviews. Door het afnemen van interviews zal blijken welke van de voorgestelde mogelijkheden in de praktijk haalbaar zijn.
3. Creatief Atelier. De uitkomsten van het creatief atelier dienen als aanvulling op de resultaten van de interviews.

Het blijkt dat samenwerking het meest perspectiefvolle is van alle voorgestelde mogelijkheden. Deze samenwerking komt het beste tot uiting in de vorm van een gezamenlijke verkooporganisatie. Deze kan als centraal punt fungeren waarbij de Zeeuwse aquacultuurproducten als één pakket vermarkt kunnen worden. Ketenverlenging en certificering passen binnen deze mogelijkheid. Het benadrukken van het streekeigene is voor specifieke producten niet aantrekkelijk. Het kan echter wel gebruikt worden in combinatie met het toerisme.
Verder blijkt uit het onderzoek dat zilte groenten bij het grote publiek onbekend zijn. Bovendien hebben kweektong en -tarbot te kampen met een slecht of een onduidelijk imago.

Nichemarketing op basis van samenwerking in ketenverlenging, certificering en het streekeigene is dus zeker mogelijk. Om dit te kunnen realiseren, zijn in het rapport de volgende aanbevelingen gedaan:
· De haalbaarheid van een gezamenlijke verkooporganisatie onderzoeken.
· Een imagocampagne opzetten om het imago van kweekvis te verbeteren;
· Een promotiecampagne opzetten voor zilte groenten.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingInternational Business & Languages
AfdelingScaldis Academy
Academie voor Economie & Management
PartnersSpring, Hogeschool Zeeland
Datum2006-06-29
TypeBachelor
TaalEngels

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk