De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoek naar het functioneren van alumni van de HZ University of Applied Sciences in de vijf beroepsrollen van de hbo verpleegkundige in de praktijk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een onderzoek naar het functioneren van alumni van de HZ University of Applied Sciences in de vijf beroepsrollen van de hbo verpleegkundige in de praktijk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding en achtergrond
Sinds 1972 worden er hoger beroeps opleidingen voor het verpleegkundige beroep aangeboden in Nederland. De professionalisering van het verpleegkundig beroep heeft ertoe geleid dat de bachelor verpleegkundige afstudeert aan de hand van vijf beroepsrollen. Daarnaast waarborgen de HBO brede Dublin descriptoren de inhoud en kwaliteit van de opleiding tot verpleegkundige. Onderzoek wijst uit dat verpleegkundigen en verzorgenden van mening zijn dat de opleiding niet voldoende aansluit op de praktijk. Alumni uit 2007 tot 2009 functioneren voor 72% in de beroepsrollen van de hbo verpleegkundige. Dit is aanleiding geweest tot onderzoek naar het functioneren van de hbo verpleegkundige in de praktijk volgens de vijf beroepsrollen van de hbo verpleegkundige.
Literatuuronderzoek
Uit onderzoek blijkt dat pas afgestudeerde verpleegkundigen in de praktijk onvoldoende klinische en situationele ervaring hebben om volledig te kunnen functioneren op alle domeinspecificaties. Deze ervaring moet men ontwikkelen en kan niet worden aangeleerd binnen de opleiding. Verscheidene studies wijzen uit dat het leren via simulaties bijdraagt aan de klinische vaardigheden welke een verpleegkundige dient te bezitten. Competentie is geen statisch begrip, maar evolueert met de steeds meer veeleisende samenleving. Verwachtingen met betrekking tot het competentieniveau van pas afgestudeerde verpleegkundigen vanuit de praktijk zijn wisselend. Daarnaast leggen alumni de lat voor zichzelf hoog en vinden dat zij op het niveau van een ervaren verpleegkundige moeten functioneren.
Methode van onderzoek
Dit onderzoek is kwalitatief van aard en is uitgevoerd middels een survey. Er zijn 23 respondenten opgenomen in dit onderzoek, allen hbo verpleegkunde alumni, welke in 2013 zijn afgestudeerd aan de HZ University of Applied Science. In totaal zijn 45 alumni uitgenodigd deel te nemen aan dit onderzoek, 23 respondenten hebben deelgenomen met een responspercentage van 50%.
Resultaten Alumni gebruiken de vijf beroepsrollen als leidraad voor het dagelijkse functioneren, maar voldoen nog niet aan alle deelcompetenties. Alumni binnen dit onderzoeken functioneren voor 82% volgens de beroepsrollen, waarbij aan de rol van beroepsbeoefenaar het minste tijd wordt besteedt. Tijdsverdeling over de vijf beroepsrollen is nagenoeg evenredig. Driekwart van de alumni is werkzaam op hbo niveau, een kwart op mbo niveau. Factoren als acceptatie, open cultuur, kenmerken van het team en functieniveau lijken van invloed te zijn op de mate waarin de beroepsrollen worden beoefend. In tegenstelling tot eerder onderzoek hebben alumni geen behoefte aan begeleiding vanuit de onderwijsinstelling na afstuderen.
Discussie Hoewel het responspercentage generalisatie van de onderzoeksresultaten niet toelaat kunnen er voorzichtige uitspraken worden gedaan ten aanzien van het functioneren van alumni.
Conclusie Alumni functioneren nog niet volledig volgens de vijf beroepsrollen in de praktijk. Aanbevolen wordt binnen de opleiding meer aandacht te besteden aan het verwerven van klinische en situationele ervaring, bijvoorbeeld middels simulatie.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
PartnerHZ University of Applied Sciences, Vlissingen
Datum2014-06-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk