De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Waar kan ik een tijdje wonen? een onderzoek naar het behouden en werven van pleegouders

een onderzoek naar het behouden en werven van pleegouders

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Waar kan ik een tijdje wonen? een onderzoek naar het behouden en werven van pleegouders

een onderzoek naar het behouden en werven van pleegouders

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor een groot deel van de jeugdzorg. De overgang naar de gemeenten kreeg vorm via de ‘transitie jeugdzorg’. Pleegzorg, evenals alle andere vormen van jeugdhulp, vallen onder de verantwoording van de gemeenten. In de visie en het doel van het jeugdzorgbeleid wordt onder meer gesteld dat zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat mensen geïndiceerde jeugdzorg nodig hebben. Residentiële plaatsen moeten worden teruggebracht en pleegzorg is daarvoor het alternatief.

Juvent is de grootste pleegzorgaanbieder in Zeeland. Juvent kampt evenals andere organisaties die pleegzorg aanbieden met een tekort aan pleeggezinnen. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen hoe de huidige pleegouders van Juvent de samenwerking met Juvent ervaren. Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om Juvent bruikbare aanbevelingen te kunnen geven, wat zij kan doen om uitval van pleegouders terug te dringen en te zorgen dat de instroom van nieuwe pleegouders toeneemt.
Voor dit onderzoek is een literatuurstudie gedaan naar de motivatie van pleegouders, het werven van pleegouders, de voldoening van pleegouders, de belasting die pleegouders ervaren, redenen om te stoppen met pleegzorg en wat pleegouders nodig hebben in de samenwerking en wat dat vraagt van organisaties als Juvent. Het praktijkonderzoek heeft plaats gevonden middels interviews met acht pleegouders van Juvent. Uit deze interviews zijn resultaten naar voren gekomen. Deze resultaten zijn gekoppeld aan de resultaten van het literatuuronderzoek. Vervolgens zijn met deze resultaten conclusies getrokken waarna aanbevelingen zijn gedaan voor Juvent. In deze aanbevelingen wordt onder meer geadviseerd om in de werving ook de mensen aan te spreken die nog nadenken of twijfelen over het pleegouderschap. In het behouden van de pleegouders wordt onder meer geadviseerd om tevredenheid in de toekomst te meten en de uitkomsten hiervan te combineren met de uitkomsten van de exit gesprekken. Op basis van deze gegevens kan Juvent beleid maken op wat zij kan doen om pleegouders te behouden. Een tevreden pleegouderbestand zorgt namelijk voor een goede basis voor het werven van nieuwe pleegouders.
De resultaten, conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek kunnen door Juvent gebruikt worden om haar huidige pleegouders te behouden en meer nieuwe pleegouders te werven.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
AfstudeerorganisatieJuvent
Datum2015-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk