De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Motivatie en ontwikkeling

Praktijkgericht onderzoek naar de motivatie van werknemers om hun werkgerelateerde competenties te ontwikkelen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Motivatie en ontwikkeling

Praktijkgericht onderzoek naar de motivatie van werknemers om hun werkgerelateerde competenties te ontwikkelen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Werkleerbedrijf (WLB) De Ambachten geeft mensen met een afstand op de arbeidsmarkt de mogelijkheid om te werken en te leren in een beschutte werkomgeving. Het WLB richt zich op mensen van achttien jaar en ouder. Zij hebben ofwel een ernstige psychiatrische aandoening (EPA), psychosociale problematiek of zijn wegens andere factoren arbeidsongeschikt (geraakt). Het doel is om de werknemers persoonlijke groei te laten ervaren waarbij ze zich kunnen ontwikkelen op werk- gerelateerd en persoonlijk vlak.

De werkleiders en enkele werknemers zijn van mening dat sommige werknemers op een bepaald punt stagneren in hun ontwikkeling omdat ze daartoe onvoldoende worden uitgedaagd of te weinig aandacht en sturing krijgen. Deze probleemstelling heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag:
“Wat moet WLB De Ambachten de werknemers aanbieden om hen te motiveren hun werkgerelateerde competenties te ontwikkelen?”

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is kwalitatief onderzoek gedaan bij twaalf respondenten welke zijn verdeeld over zes werkleiders en zes werknemers. Binnen dit onderzoek is gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews.

Concluderend kan worden gesteld dat de werknemers van WLB De Ambachten voldoende uitgedaagd moeten worden zodat de werknemers gemotiveerd en geprikkeld blijven om hun competenties verder te ontwikkelen. Het is essentieel dat de werkleiders een veilig klimaat creëren en de werknemers voldoende aandacht en sturing geven gericht op hun ontwikkelproces.
De belangrijkste aanbevelingen die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen zijn: Het in kaart brengen van persoonlijke doelen, interesses en ontwikkelpunten en het toepassen van persoonlijke ontwikkelingsplannen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Sociaal
PartnersEmergis (Werkleerbedrijf De Ambachten), Middelburg
Datum2018-06-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk