De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Echt gescheiden?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Echt gescheiden?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

ij Stichting Maatschappelijk werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) melden zich vele gescheiden ouders aan voor hulpverlening omtrent de echtscheiding. De aanleiding voor het onderzoek is dat er enige tijd geleden een groep was opgezet voor ouderschap na echtscheiding maar dat hier weinig tot geen animo voor was. SMWO wil graag weten welke hulpverleningswensen gescheiden ouders dan hebben.

Het doel van het onderzoek is een duidelijk beeld verschaffen welke hulpverleningswensen deze doelgroep heeft, zodat het hulpaanbod van SMWO daarop kan aansluiten. Dit onderzoek zal een antwoord geven op de volgende centrale onderzoeksvraag:

"Welke hulpverlening vanuit SMWO is gewenst door ouders rondom een echtscheiding?"

Voor dit onderzoek is er een literatuurstudie gedaan naar de verschillende zaken waar ouders rondom een echtscheiding mee te maken (kunnen) krijgen. Voorbeelden zijn: emoties, verwerking, opvoeding van de kinderen, financiële veranderingen, omgang met de ex-partner en hulpverlening die kan worden geboden.
Naast de literatuurstudie zijn er acht semi-gestructureerde interviews afgenomen met gescheiden ouders. De resultaten van de interviews zijn vergeleken met de literatuurstudie en hieruit zijn conclusies en aanbevelingen voortgekomen.

De conclusies die voortkomen uit dit onderzoek zijn de hulpverleningswensen voor kinderen, door gescheiden ouders. Verder zijn er praktische hulpverleningswensen rondom administratieve en financiële zaken. Ook is er een conclusie omtrent de (on)bekendheid van SMWO. En tot slot is er de conclusie dat de individuele hulpverlening voor vele gescheiden ouders volstaat.

Uit het onderzoek vloeien drie aanbevelingen voort. De eerste aanbeveling heeft te maken met het promoten van de organisatie en het spreekuur van Sociaal Raadslieden Werk. Dit staat in relatie tot de hulpverleningswensen rondom de administratieve en financiële zaken. De tweede aanbeveling is het behouden van de groep voor "Kinderen van Gescheiden Ouders" en het belichten van mogelijkheden voor de hulpverlening aan kinderen. Het betrekken van de ouders is daarbij ook belangrijk. De derde en tevens laatste aanbeveling is het uitvoeren van een vervolgonderzoek op de hulpverleningswensen rondom een lotgenotengroep of cursus.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersStichting Maatschappelijk werk en Welzijn Oosterschelderegio, Goes
Datum2012-06-20
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk