De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Groepsleiding gaat, het netwerk blijft

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Groepsleiding gaat, het netwerk blijft

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek gaat over hoe jongeren, de participatie van hun sociaal netwerk graag zouden willen zien, tijdens hun verblijf in de residentiële behandelgroep de Zoutziederij te Hulst. Er wordt onderzocht hoe de jongeren van de Zoutziederij op dit moment de participatie ervaren, maar er zal ook onderzocht worden, hoe de jongere dit in de toekomst graag wil. Aanleiding voor het onderzoek is de toekomstige transitie en transformatie in de jeugdzorg. Er zal meer verantwoording komen te liggen bij de jongere en diens netwerk. Een goede samenwerking tussen de jongere, diens netwerk en de professionals wordt steeds belangrijker. Op dit moment is er niet veel bekend, over hoe jongeren de participatie van hun sociaal netwerk graag zouden willen. Voor Juvent is dit de aanleiding om de opdracht te geven voor dit onderzoek. De centrale onderzoeksvraag die in dit onderzoek beantwoord zal worden, luid als volgt:

Hoe kan, volgens de jongeren van de Zoutziederij, de participatie van de belangrijkste personen uit het sociaal netwerk, versterkt worden, tijdens het zorgtraject in de residentiële opvang?

Om tot een juiste en volledige beantwoording te komen van de centrale onderzoeksvraag, zijn er een viertal deelvragen opgesteld. De eerste deelvraag beantwoord hoe jongeren van de Zoutziederij, op dit moment de participatie van hun netwerk ervaren. De tweede deelvraag gaat over welke invloed de huidige participatie van het netwerk op het zorgtraject van de jongeren heeft. De derde deelvraag beantwoordt welk belang de jongere heeft bij een goed sociaal netwerk tijdens het zorgtraject. Tot slot zal de vierde deelvraag antwoord geven op welke mogelijkheden de jongeren van de Zoutziederij zien, wanneer het gaat om de participatie van de belangrijkste personen uit hun sociaal netwerk tijdens het zorgtraject.

Dit onderzoek richt zich voornamelijk op de beleving en de emotie van de jongeren, wat maakt dat kwalitatieve onderzoekstechnieken het beste aansluiten op dit onderzoek. Het is een kleinschalig onderzoek met acht jongeren van de behandel-leefgroep de Zoutziederij. De gegevens zijn verworven doormiddel van semi-gestructureerde face-to-face interviews. Deze acht interviews zijn geregistreerd door middel van opname met een mobiele telefoon. Vervolgens zijn deze interviews uitgeschreven met de transcriptie methode. De verworven data is geanalyseerd door gebruik te maken van een inhoudsanalyse. Aan de hand van de resultaten uit de interviews is er een vergelijking gemaakt met het theoretisch kader. Hieruit zijn de conclusies van dit onderzoek naar voren gekomen.

Belangrijke conclusies die uit dit onderzoek naar voren komen zijn dat jongeren het belangrijk vinden dat ouders, zoveel mogelijk verantwoordelijk blijven voor de jongeren tijdens het zorgtraject. Jongeren vinden het belangrijk dat ouders inspraak hebben over hun zorgtraject. Jongeren hebben het regelmatig met hun ouders over een gezamenlijke toekomst. Zij geven aan gesprekken samen met ouders en groepsleiding over een gezamenlijke toekomst te missen. Ook komt uit het onderzoek naar voren dat jongeren te weinig contact tussen groepsleiding en ouders ervaren. Dat het netwerk de jongere een luisterend oor biedt, geeft de jongere een veilig en zeker gevoel. Jongeren zien verbeter punten in het huidige contact tussen groepsleiding en ouders op verschillende gebieden, zoals school, vrije tijd, sport en vrienden. Samen koken met ouders of belangrijke personen uit het netwerk, wordt door jongeren gezien als activiteit om de participatie te versterken. Jongeren staan open voor multisysteem therapie, mits dit wordt gegeven door een voor hun bekend persoon, zoals een groepsleider. De aanbevelingen die zijn geschreven voor de opdrachtgever zijn gericht op het contact tussen groepsleiding en ouders, participatie in begeleidingsdoelen en een advies voor vervolg onderzoek.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Sociaal
PartnersJuvent, Jeugd en opvoedhulp Zeeland
Datum2014-06-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk