De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een kwaliteitsslag in de managementrapportage

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een kwaliteitsslag in de managementrapportage

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Stichting Kinderopvang Walcheren (KOW) biedt opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Deze kinderen worden opgevangen op kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties, peuterspeelzalen/ peutergroepen en via gastouders. De afgelopen jaren is Kinderopvang Walcheren flink gegroeid, dat wil zeggen: ze bieden op meer verschillende plaatsen opvang aan, aan meer kinderen. Er is toen vooral gefocust op de facilitering van de groei van primaire activiteiten van KOW, dus het zorgen voor voldoende en veilige opvangruimten.

In de laatste managementletter naar aanleiding van de interim-controle stonden diverse aandachtpunten met betrekking tot de managementinformatie. Volgens de accountant is de managementrapportage op dit moment niet volledig en ontbreekt er belangrijke stuurinformatie. Daarnaast is actuele managementinformatie op dit moment noodzakelijk om goed in te kunnen spelen op de verwachte daling van het aantal opvanguren. Deze daling heeft vooral te maken met het feit dat de regering bezuinigingsmaatregelen heeft getroffen en kinderopvang hierdoor voor ouders duurder wordt.
Het hierboven beschreven probleem leidt tot de volgende probleemstelling:
De managementrapportage van Kinderopvang Walcheren is op een aantal onderdelen ontoereikend. Op welke wijze of met welke middelen kan hierin een kwaliteitsslag gemaakt worden?
Om te garanderen dat de juiste informatie in de managementrapportage terechtkomt, is een goede en betrouwbare Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) nodig. Dit onderzoek zal dus starten met een onderzoek naar de AO/IC van KOW. Vervolgens wordt de managementrapportage uitvoerig onderzocht.
Aanpak onderzoek:
De probleemstelling wordt verdeeld in vijf deelvragen. Vervolgens wordt er theorie over de betreffende onderwerpen bestudeerd. Vervolgens volgt het praktijkgerichte onderzoek. Hiervoor worden diverse documenten, zoals protocollen, de huidige rapportages en de managementletter gebruikt. Daarnaast worden er gesprekken gehouden met medewerkers van KOW. Dit onderzoek zal tenslotte leiden tot een antwoord op de bovenstaande probleemstelling in de vorm van deze afstudeerscriptie.

Voor sommige financiële procedures waren nog geen of verouderde protocollen. Tijdens dit onderzoek zijn er met hulp van de afdeling Financiën verbetervoorstellen voor de huidige financiële protocollen gemaakt. Daarnaast zijn er ook voorzetten gemaakt voor nieuwe protocollen met betrekking tot het begrotingsproces, de eindcontrole te betalen facturen en de uitleen van middelen. Deze protocollen moeten door de afdeling Financiën uitgewerkt worden en moeten samen met de verbeterde protocollen aan het managementteam (MT) voorgelegd worden.

De managementrapportage van KOW moet worden verbeterd omdat er op dit moment belangrijke actuele stuurinformatie ontbreekt. Er moet een maandelijkse liquiditeitsbegroting opgesteld worden en deze moet in de managementrapportage opgenomen worden. Maandelijks moeten er diverse kengetallen per locatie uitgerekend worden, zodat deze onderling en in de tijd vergeleken kunnen worden. Elk kwartaal moeten de standenregisters huurcontracten en overige contracten in de managementrapportage besproken worden. Daarnaast moeten ook de standenregisters van de personeelscontracten en de opleidingen in de managementrapportage aan bod komen. De omzetprognose moet beter onderbouwd worden. Hiervoor kunnen kengetallen, demografische gegevens (geboortecijfers) en economische gegevens (werkeloosheidcijfers) gebruikt worden.

Uit een grondig onderzoek naar de volgende drie softwarepakketten: QlikView, Oracle en Visionplanner, is gebleken dat Visionplanner het best aansluit bij de wensen van KOW. Het bedrijf Visionplanner heeft de meeste ervaring met de huidige softwareprogramma's van KOW. Daarnaast biedt Visionplanner verschillende standaardrapportages zodat er vrij snel na de aanschaf gebruik gemaakt kan worden van dit programma.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfseconomie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
AfstudeerorganisatieStichting Kinderopvang Walcheren, Middelburg
Datum2012-06-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk