De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Administratieve organisatie : het opstellen van een handboek voor de administratieve organisatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Administratieve organisatie : het opstellen van een handboek voor de administratieve organisatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Tijdens de controle van de jaarrekening stelt de accountant ook een onderzoek in naar de administratieve organisatie en de interne controle binnen de onderneming. Tijdens een dergelijk onderzoek kan de accountant steun hebben aan een handboek voor de administratieve organisatie.

De administratieve organisatie voor de T.S.A. Groep was nog niet vastgelegd in een handboek voor de administratieve organisatie. Met behulp van deze scriptie is het handboek voor de administratieve organisatie opgesteld. De probleemstelling is: Hoe moet de administratieve organisatie voor de T.S.A. Groep er uit komen te zien?

Door de probleemstelling te verdelen in deelvragen, gesprekken te houden met de medewerkers en het bestuderen van theorie wordt een antwoord op de probleemstelling gegeven in de vorm van een handboek voor de administratieve organisatie.

In de eerste hoofdstukken van de scriptie wordt er verder ingegaan op de probleemstelling en de organisatie op zich. De organisatie is in de afgelopen periode aanzienlijk toegenomen in omvang als gevolg van bedrijfsovernames. Door deze bedrijfsovernames is de onderneming controleplichtig geworden voor de accountantscontrole.

In de hoofdstukken 3 tot en met 7 wordt er verder ingegaan op de verschillende processen die zich afspelen binnen de T.S.A. Groep. Er wordt onder andere gekeken naar de inkoopfunctie, de verkoopfunctie, de magazijnfunctie en de administratieve functie. Telkens worden ook de verschillende procesactiviteiten doorlopen en worden er eventuele verbeterpunten gegeven.

De belangrijkste verbeterpunten zijn het gebruikmaken van een inkoopplan of inkoopbudget, het beoordelen van de kredietwaardigheid van (potentiële) afnemers, het gebruikmaken van dagoverzichten voor de te ontvangen goederen en het zich beter indekken voor afwijkingen van leveringen ten opzichte van de pakbon.

In het laatste hoofdstuk komt het handboek voor de administratieve organisatie ter sprake. Er wordt onder andere bekeken wat de doelstellingen en de opzet van een dergelijk handboek zijn.
Aan de hand van deze doelstellingen en opzet is er in de laatste periode van de afstudeerstage overgegaan tot het opstellen van het handboek zelf.

Zonder een goede administratieve organisatie kan een organisatie als de T.S.A. Groep niet goed functioneren en zal een accountant zeker niet tot een goedkeurende accountantsverklaring kunnen komen. Deze afstudeerscriptie is geschreven met deze gedachten in het achterhoofd.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfseconomie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersTop Service All-roundpreventie BV, Goes
Datum2010-06-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk