De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe kan Sencity optimaal communiceren met hun doelgroep, doven en slechthorenden?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hoe kan Sencity optimaal communiceren met hun doelgroep, doven en slechthorenden?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Sencity, de opdrachtgever, organiseert zintuigprikkelende evenementen voor doven, slechthorenden en horende. Het probleem waar Sencity mee kampt, is dat zij geen concrete punten heeft vastgelegd met betrekking tot de communicatie naar de doelgroep. Deze doelgroep, doven en slechthorenden, wordt ook wel de primaire doelgroep genoemd in dit onderzoek. Er is gekeken naar de noodzaak van de verschillende communicatiemiddelen en naar welke informatie over welk middel verspreid moet worden. Duidelijk moet zijn dat dit onderzoek gaat over het verbeteren van de communicatie en niet de promotie van Sencity. In dit onderzoek is gepoogd antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag:
‘Hoe kan Sencity optimaal communiceren met de doelgroep?’
Er is zowel kwalitatief onderzoek verricht, door middel van diepte-interviews, alsmede kwantitatief onderzoek, door middel van enquêtes. Er is gekozen om de diepte-interviews af te nemen bij partners van Sencity en het Tense Team. Het Tense Team is een team van doven dat Sencity vertegenwoordigd. Daarnaast is de enquête afgenomen bij de primaire doelgroep die wel eens naar een (muziek)evenement zijn geweest.
In elk hoofdstuk zijn de deelvragen terug te vinden die de vormgeving van de opzet op die manier creëren. Met behulp van deze opzet is elk hoofdstuk beantwoord. Modellen als het ‘Interactive Experience model’ en de ‘Communicatie Cirkel’ hebben door het onderzoek heen steun geboden om ervoor te zorgen dat het eindrapport advies zou geven over ‘optimaal communiceren’ met de primaire doelgroep. Geconcludeerd kan worden dat Sencity zich moet blijven inzetten op de belangrijke social media, die ondersteuning biedt voor optimale communicatie met de doelgroep. Het advies aan Sencity is om via Facebook met de doelgroep te communiceren. Dit omdat Facebook uit zowel het kwantitatieve onderzoek als uit het kwalitatieve onderzoek het beste communicatiemiddel is gebleken.
Twitter en de agendawebsites daarentegen, zijn niet goed uit het onderzoek zijn gekomen. Geadviseerd wordt om hier geen tijd en moeite meer in te steken.
Tevens is uit het kwantitatieve onderzoek gebleken dat de doelgroep het liefst de informatie gecommuniceerd krijgt via social media, de website, de posters en de flyers. De drie belangrijkste punten van informatie die zij willen ontvangen zijn de locatie, de datum en de prijs. Er wordt geadviseerd om in te spelen op het schema ‘Communicatie informatie en communicatie kanalen’ dat aan de hand van dit onderzoek ontwikkeld is.
Als laatst wordt er geadviseerd om te communiceren met de doelgroep op de locaties; het centrum van een stad, op het station en in winkels. Ook dit is gebleken uit het kwantitatieve onderzoek.
Deze conclusies worden aanbevolen zodat Sencity met behulp van de verstrekte informatie de doelgroep optimaal kan informeren, met als gevolg een beter bezoekersaantal voor de evenementen van Sencity.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVitaliteitsmanagement & Toerisme
AfdelingScaldis Academy
Domein Economie
PartnerStichting Skyway, Breda
Datum2014-04-08
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk