De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Administratieve organisatie : het opzetten van een systeem voor procesbeschrijvingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Administratieve organisatie : het opzetten van een systeem voor procesbeschrijvingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het AO-IC (administratieve organisatie interne controle) beleid van een organisatie wordt steeds belangrijker. Zeker met de toenemende automatisering en verbandcontroles. Het AO-IC beleid van de gemeente Sluis was van een zodanig laag niveau dat er weinig tot niets was vastgelegd. Dit brengt onder andere problemen met zich mee voor de accountantscontrole, en op langere termijn de financiële situatie van de gemeente.
Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente Sluis in de door het college vastgestelde beleidsnotitie
2008 laten besluiten dat, om tot een financieel gezonde situatie te komen, het AO-IC beleid verder ontwikkeld dient te worden. De gemeente Sluis heeft vastgesteld dat dit alleen mogelijk is als de processen binnen de gemeente worden vastgelegd. De onderzoeksvraag van de scriptie is dan ook:

Op welke wijze kunnen de processen, procedures en risico's binnen de gemeente Sluis worden beschreven zodat een gestandaardiseerd AO-handboek ontstaat en de interne controle wordt gewaarborgd?

Door middel van het opdelen van de hoofdvraag in deelvragen, het houden van interviews, en het bestuderen van de theorie zal een antwoord op deze vraag worden gegeven.

Om tot een gestandaardiseerd AO-handboek te komen zullen er bepaalde richtlijnen moeten komen. Daarom is er een 'richtlijnen & procedures' - handboek opgesteld. Aan de hand van de richtlijnen & procedures zou het mogelijk moeten zijn om tot bovenstaande hoofdvraag te moeten komen. Het RAK-model zoals beschreven in de theorie zal de basis moeten vormen voor dit 'richtlijnen & procedures'-handboek. Deze richtlijnen & procedures zijn opgesteld in de eerste stageweken en goedgekeurd door de werkgroep procesbeheer. Om te kijken of het 'richtlijnen & procedures'-handboek werkelijk bijdraagt tot bovenstaand vermelde hoofdvraag, is deze getoetst aan de doelen van de gemeente, de theorie en de uitgewerkte procesmodellen. Deze procesmodellen zijn uitwerkingen van procesbeschrijvingen op basis van de richtlijnen & procedures.

Uit de toetsing van het handboek is naar voren gekomen dat deze geschikt is om de komende jaren als leidraad te dien voor de gemeente Sluis in haar procesbeschrijvingen. De manier waarop in het handboek beschreven is hoe de gewenste situatie , en de toekomstige situatie van het proces beschreven moet worden blijkt in de praktijk uiterst zinvol en efficiënt. Een kanttekening die hierbij geplaatst moet worden is dat er wel volgens de richtlijnen & procedures gewerkt moet worden om tot uniforme processen te komen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfseconomie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersGemeente Sluis
Datum2008-06-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk